Fores remissvar: skärpt skärpning av utsläppshandeln behövs

Att utnyttja oanvända utsläppsrätter från nuvarande period för att fylla olika typer av ”utsläppsrättsfonder” skulle allvarligt skada förtroendet för den europeiska utsläppshandeln EU ETS, det skriver tankesmedjan Fores i sitt remissyttrande med anledning Kommissionens förslag till översyn av Europas utsläppshandel.

EU ger Sverige förlängt undantag för biodrivmedel

EU-kommissionen har nu beslutat att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel. Förlängningen är tidsbegränsad i tre år, förutom biogas, som får fem år, vilket ger en arbetsro att förhandla fram en långsiktigt stödsystem för biodrivmedel.

​Klimatavtal: skarpt mål, suddig väg

Skarpare skrivningar om 1.5-gradersmål än förväntat, men otydligt om långsiktigt utsläppsmål och oklara delmål. Femåriga utsläppsplaner från samtliga länder och möjlighet för länkade utsläppsmarknader. Fortsatt ökning av finansiering från utvecklade länder, med siffersatta mål efter 2020. Så ser det sista utkastet till klimat avtal ut enligt tankesmedjan Fores.

Fores i Paris: Klimatförhandlingsblogg och den ultimata förhandlingsguiden

På COP i Paris ordnar Fores seminarium om fossiloberoende fordonsflotta med både nuvarande och förra miljöministern, samt om icke-statliga aktörers roll i ett klimatavtal. Därtill lanseras Klimatförhandlingsguiden och på klimatforhandling.se rapporteras live från COP.

Fores: snabbare avskrivning kan hjälpa energieffektivisering

I ett nytt policy paper från tankesmedjan Fores föreslår Christofer Sköld att Sverige ger företag möjlighet till snabbare avskrivning för energieffektiviserande investeringar.