naringsliv

Utsläppen ökar tredje kvartalet i rad

”SCB:s nya kvartalsstatistik över växthusgasutsläpp är en dyster läsning. För tredje kvartalet i rad ökar utsläppen, och nu snabbare än BNP-tillväxten. De branscher som uppvisar ökningar av utsläpp redovisar samtidigt en svag eller måttlig ekonomisk utveckling. Det gäller energi- och transportsektorn och tillverkningsindustrin. En liten tröst står att finna i att hushållens utsläpp fortsätter minska”, … Fortsätt läsa Utsläppen ökar tredje kvartalet i rad

Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Remissvar från Fores

fi.registrator@regeringskansliet.se karl-henrik.bucht@regeringskansliet.se Sammanfattning Det vore olyckligt om möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation begränsas till enbart EU ETS, som vi bedömer att många skulle se som mindre attraktivt än  att kunna kompensera med projekt i utvecklingsländer. Vi ser det också som mycket negativt och direkt otidsenligt att begränsa avdragsrätten till den direkta klimatpåverkan (s k … Fortsätt läsa Finansdepartements promemoria ”Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter” – Remissvar från Fores