Kommunikationsstrategi

Fores kommunikationsstrategi vänder sig i första hand till Fores medarbetare. Genom medveten kommunikation kan vi bidra till god verksamhetsutveckling och lyfta det arbete vi redan utför. Strategins syfte är att vägleda det dagliga och långsiktiga kommunikativa arbetet, så att arbetet sker målinriktat och prioriterat, insatser utvärderas och arbetssättet utvecklas. Kommunikationsstrategin ämnar också stärka känslan av ett enat arbetsteam som arbetar lika bra inom som mellan programmen.

Fores 10-års jubileum

Vi på tankesmedjan Fores firar 10 år som brobyggare mellan forskning, politik och näringsliv. Tillsammans med nästa generations formgivare som bygger, ifrågasätter och beslutar i Sverige om 10 år vill vi fråga oss: Vilka utmaningar står vi inför 2028? Vad kommer vi hänföras av i ditt Sverige 2028? Vilken roll spelar tankesmedjan?

Integritetspolicy

Här hittar du information om hur Fores behandlar dina personuppgifter, och vem du kan vända dig till vid frågor om detta. Policyn gäller all verksamhet där Fores är organisatorisk huvudman, inklusive sådant där andra projektnamn används.