Internationella flyktingdagen

Idag uppmärksammar vi internationella flyktingdagen, en dag som tyvärr har kommit att innefatta allt fler människor. Men det finns också anledningar att vara optimistisk.

​Klimatavtal: skarpt mål, suddig väg

Skarpare skrivningar om 1.5-gradersmål än förväntat, men otydligt om långsiktigt utsläppsmål och oklara delmål. Femåriga utsläppsplaner från samtliga länder och möjlighet för länkade utsläppsmarknader. Fortsatt ökning av finansiering från utvecklade länder, med siffersatta mål efter 2020. Så ser det sista utkastet till klimat avtal ut enligt tankesmedjan Fores.

Fores i Paris: Klimatförhandlingsblogg och den ultimata förhandlingsguiden

På COP i Paris ordnar Fores seminarium om fossiloberoende fordonsflotta med både nuvarande och förra miljöministern, samt om icke-statliga aktörers roll i ett klimatavtal. Därtill lanseras Klimatförhandlingsguiden och på klimatforhandling.se rapporteras live från COP.