Fores medverkan i Almedalen 2016

Tillit till medmänniskor och samhällsinstitutioner är viktigt för hur ett samhälle fungerar. En högre social tillit kan kopplas till demokratisk stabilitet, politiskt deltagande och lägre brottslighet. Hur förändras den sociala tilliten med en ökad invandring? Vad säger forskningen?

Revolution inför öppen ridå!

Insyn i myndigheters arbete har försämrats både för medborgare och för journalister. I takt med att insynen minskar ökar trycket på att bevara dialog och transparens mellan medborgare och myndigheter.

Smart renovering för en smart framtid

Uppkopplade och ihopkopplade grannskap, transparenta städer, smartare möten och on-demand transporter. Det var utgångspunkterna för samtalet med bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan.

Who checks your status?

Hur rapporterar myndigheter sin övervakning av sociala medier, och vem vinner på ett mer transparent samhälle? Nu bjuder Tankesmedjan Fores in till seminarium med utgångspunkt i den internationella studien Who Checks Your Status? Presentation av studien med efterföljande paneldiskussion kring ämnet övervakning.

Marcin de Kaminski och Cecilia Magnusson Sjöberg i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för sitt program Digitala Samhället. Rådet bidrar till att utveckla programmets vetenskapliga förankring och inriktning. Rådet kommer att stämma av projektidéer, författare och bidra till en fördjupad diskussion om digitalisering. Ledamöter är Cecilia Magnusson Sjöberg, Marcin de Kaminski, Pär Lannerö, Markus Bylund och Jonas Andersson Schwarz.