scb

Utsläppen ökar tredje kvartalet i rad

”SCB:s nya kvartalsstatistik över växthusgasutsläpp är en dyster läsning. För tredje kvartalet i rad ökar utsläppen, och nu snabbare än BNP-tillväxten. De branscher som uppvisar ökningar av utsläpp redovisar samtidigt en svag eller måttlig ekonomisk utveckling. Det gäller energi- och transportsektorn och tillverkningsindustrin. En liten tröst står att finna i att hushållens utsläpp fortsätter minska”, … Fortsätt läsa Utsläppen ökar tredje kvartalet i rad

Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor

Som första land i världen kommer Sverige nu med kvartalsvisa miljöräkenskaper för växthusgaser och luftföroreningar. Tidigare har lufträkenskaper för växthusgaser och luftföroreninga publicerats med nära två års eftersläpning. Rapporteringen är en statusmarkör likväl som ett underlag för avgörande beslutsfattande. Hållbart företagande och nationella styrmedel är ämnen som drar nytt av de nya rapporteringarna. Vad säger då statistiken? … Fortsätt läsa Så här ser utsläppsstatistiken ut – sektor för sektor