24 jan: Hur skapas tillit och transparens i en datadriven ekonomi?

Fores bjuder in till panelsamtal med forskare, Konsumentombudsmannen samt företrädare för svensk handel för att diskutera tillit och transparens på datadrivna marknader.

Revolution inför öppen ridå!

Insyn i myndigheters arbete har försämrats både för medborgare och för journalister. I takt med att insynen minskar ökar trycket på att bevara dialog och transparens mellan medborgare och myndigheter.

Smart renovering för en smart framtid

Uppkopplade och ihopkopplade grannskap, transparenta städer, smartare möten och on-demand transporter. Det var utgångspunkterna för samtalet med bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan.

Marcin de Kaminski och Cecilia Magnusson Sjöberg i Fores vetenskapliga råd för Digitala Samhället

Det är tydligt att kunskapsgenerering kring frågor som rör digitalisering och nätfrågor måste utgå från ett systematiskt och tvärvetenskapligt perspektiv. Enbart så går det att bättre förstå hur vårt digitala samhälle växer fram, och detta medan vi alltjämt är mitt i en pågående förändring, säger Marcin de Kaminski, en av rådets fem ledamöter.