Sammanfattning av Fores sidoaktivitet om grön finansiering på COP23

Den 6 november inledde Fores COP23 klimatförhandlingarna i Bonn med en sidoaktivitet om grön ekonomi. Läs sammanfattningen av eventet här. 

SPINTAN

Fores är partner i SPINTAN (Smart Public Intangibles), ett projekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram med huvudsyfte att teoretiskt och empiriskt utforska olika aspekter kring offentliga immateriella tillgångar.