Inflationen har varit låg i de flesta länder i Europa sedan finanskrisen för snart tio år sedan, trots en mycket expansiv penningpolitik. Riksbanken har, i likhet med andra centralbanker, försökt få upp inflationen med flera olika penningpolitiska verktyg. Idag finns en internationell debatt om förutsättningarna för inflationsmålpolitiken har ändrats så pass mycket att penningpolitiken borde inriktas på att upprätthålla finansiell stabilitet.

I Sverige, där inflationen föll tidigare än i de flesta andra länder, har vi haft en debatt kring dessa frågor under ganska lång tid; Sverige ligger så att säga före både vad gäller inflationsutvecklingen och i den penningpolitiska debatten. Vice riksbankschef Per Jansson kom därför till Fores för att tala om några svenska erfarenheter från utvecklingen efter krisen som är av intresse för denna debatt. Talet följdes av kommentarer och diskussion med Annika Alexius och Harry Flam.

Medverkande:
Vice riksbankschef Per Jansson

Talet kommenterades av:
– Annika Alexius, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
– Harry Flam, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, SU och ordförande för Finanspolitiska rådet

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores.

Tid: 6 december 2017
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Se talet och diskussionen i efterhand här.

Per Jansson presentationsbilder och en utskriven version av talet finns på Riksbankens hemsida.

Länk till Gavyn Davies, ”Central bank disputes: Yellen versus Borio” i Financial Times