Bilder

Lansering: Migrationsinfo för alla

LANSERING

Den andra, uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla lanserades den 5 december 2016, på temat Människorna bakom siffrorna. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta, sammanställningar av forskningsläget och samtal med personerna bakom siffrorna. Under samma kväll passade Fores även på att lansera den nya, uppdaterade versionen av  www.migrationsinfo.se!

omslag_migrationsinfoforalla_fores_bildSedan den första utgåvan av boken har debatten skiftat från hur många som kommer till Sverige, till hur vi gör det bästa av situationen med de som redan kommit hit. Boken hjälper dig att förstå dessa frågor, med extra fokus på ensamkommande barn.

Fores och Studieförbundet Vuxenskolan bjöd av samma anledning in till samtal om hur vi ska gå från ord till handling för lyckad integration, och hur bra möten mellan nya och etablerade svenskar skapas. Inbjudna gäster och talare var politiker, opinionsbildare, tjänstemän och representanter för ideella organisationer som alla är aktiva i svensk migrations- och integrationsdebatt och politik.

Kvällens talare: 

Nina Larsson
Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Suad Ali
Expert Sveriges flyktingkvot, Migrationsverket

Lisa Söderlindh
Ansvarig för kommunikationssatsningen MIG Talks,  Migrationsverket

Maureen Hoppers
Kommunikationsansvarig Axfoundation fokus Social Hållbarhet/  ÖppnaDörren

Mattias Goldmann
Vd tankesmedjan Fores, Utsedd Hållbarhetsmäktigast 2016

Se bilder från lanseringen här (länk kommer inom kort)

Om boken

Migrationsinfo för alla används idag runt om i Sverige av kommunpolitikern som behöver argument, läraren som planerar sin lektion, journalisten som letar fakta, den sakkunniga som letar underlag och studenten till sin uppsats. Använd den du också!

Beställ boken här!

“Vi delande ut Migrationsinfo för alla till samtliga ledamöter i Tomelilla kommunfullmäktige. Jag är övertygad om att debatten nu bygger mer på fakta och forskning än tidigare.” – Johan Linander, Kanslichef Tomelilla kommun

Läs mer om boken här

Företagens klimatmål viktiga inför, och efter, Parismötet

Namnlös

STUDIE

Inför klimatmöte i Paris har flera studier visat att ländernas åtaganden inte är tillräckligt för att nå tvågradersmålet. Därför har initiativ från städer, regioner och företag fått allt mer uppmärksamhet. Kanske kan de bidra till att nå tvågradersmålet?

HARNESSING COMPANY CLIMATE ACTION BEYOND PARIS
Läs studien i sin helhet
Sammanfattning svenska
Sammanfattning engelska

I en ny studie från Fores, skriven av Oscar Widerberg och Philipp Pattberg vid holländska miljöforskningsinstitutet IVM i Amsterdam, lyfts frågan om hur företagens klimatinitiativ kan bidra till att minska utsläppsgapet. För närvarande har fler än 700 företag engagerat sig i olika klimatinitiativ registrerade i FN-databasen NAZCA. I studies slås fast att

Potentialen stor men osäker. Företagen står för en så stor del av utsläppen. Därför finns också en stor utsläppsminskningspotential bland dem. Tyvärr visar de utvärderingar som finns att företagsinitiativ för sällan lever upp till den potential som kommuniceras när initiativen dras igång, säger Oscar Widerberg som särskilt vill lyfta fram behovet av uppföljning.

Bättre uppföljning krävs. Det som finns i NAZCA skickar en signal till politikerna i Paris att många i näringslivet gärna ser en ambitiös och tydlig klimatpolitik. Men för att kunna säkerställa att initiativen faktisk bidrar till utsläppsminskningar, krävs bättre uppföljning, både från företagen själva, men också från externa aktörer, som civilsamhälle och media, fortsätter han. Det måste finnas möjligheter att skilja verklig förändring från tomma ord, att urskilja ledare från eftersläntrare.

Långsiktiga indirekta effekter viktiga. En annan fråga som ofta diskuteras är om företagsbidragen är ”additionella”, alltså går utöver vad länderna lovat. De utsläppsminskningar som genomförs av ett företag syns så småningom i ländernas rapportering. Den verkliga effekten av företagens initiativ syns inte på de nu redan satta målen, även om de kanske kan bidra till att målen överträffas. Den stora vinsten kommer när målen ska uppdateras och företagens arbete gjort att det blir enklare för politiker att fatta beslut om tuffare mål. Det ligger väl i linjen med andan för Paris-mötet – det som nu görs är inte tillräckligt men vi skapar förutsättningar för att skärpa målen senare.

FÖRFATTARE
Oscar Widerberg och Philipp Pattberg

Oscar Widerberg är forskare och doktorand vid institutet för miljöforskning IVM vid Vrije Universiteit Amsterdam. Han forskar om internationell klimatstyrning, med fokus på icke-statliga aktörer. Oscar har Fores tidigare skrivit ”Climate Clubs and the UNFCCC

Philipp Pattberg är professor i transnationell miljöstyrning och enhetschef för miljöpolicyanalys vid nstitutet för miljöforskning IVM vid Vrije Universiteit Amsterdam. Hans forskning handlar främst om institutionell komplexitet och fragmentisering av internationell miljöstyrning. 

Tidigare studier på samma ämne:

SEMINARIUM
Studien presenteras vid ett seminarium, så kallat sido-event, vid COP21 i Paris, som ordnas ihop med IVM och Wuppertal institut.

Oscar Widerberg presenterade delar av arbetet vid seminariet ”Vad är näringslivets roll inför klimatmötet i Paris

Pressmeddelande: Företagens klimatmål viktiga inför, och efter, Paris

I MEDIA
Oscar Widerberg i P1morgon: Privata initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser

Daniel Engström Stenson i Vetenskapsradion Klotet: Tar svenska företag sitt klimatansvar

 

KONTAKT
Daniel Engström Stenson, programchef klimat-miljö
daniel.engstrom (at) fores.se
0730 88 52 63

 

Klimatchock! och relationen mellan stöd till förnybart och CO2-pris – med Gernot Wagner

SEMINARIUM

Den 25 november 15:00-16:00 gästades Fores av Gernot Wagner, en av USA:s främsta klimatdebattörer. 

I sin bok Climate Shock (2015) visar Wagner på att konsekvenserna av klimatförändringarna blir värre än de flesta tycks orka ta in. Men han visar också att lösningarna, bland annat koldioxidpris, finns.

I artikeln “Push renewables to spur carbon pricing” (2015) som publicerats i tidningen Nature skriver han tillsammans med bland andra Thomas Kåberger och Thomas Sterner om att stöd till förnybart är en viktig del i att få till stånd ett globalt koldioxidpris.

Diskussionen behandlade  effektiva klimatåtgärder, relationen mellan förnybart och Co2-pris, amerikansk klimatpolitik och förhoppningar inför COP21 i Paris.

I diskussionen deltog även Jonas Nycander, professor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU). Samtalet modererades av Daniel Engström Stensson, programchef på Klimat och Miljöprogrammet, Fores.

Gernot Wagner är Lead Senior Economist vid amerikanska Environmental Defence Fund och forskar vid Harvard Kennedy School och Columbia University. Climate Shock (2015) har fått stor uppmärksamhet i USA och återfinns på Financial Times lista “Business Book of the Year”. Wagner har sedan tidigare skrivit But will the planet notice (2011).

Tid: onsdag 25 november 15:00-16:00. Mingel från 16:00
Plats: Fores, Bellmansgatan 10, Stockholm (t-bana Slussen/Mariatorget)

Till anmälan