Ulrika Stavlöt är forskningsledare på Fores.

Ulrika har en doktorsexamen i nationalekonomi från Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet. Hon har även en kandidatexamen i miljö- och naturresursekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hennes doktorsavhandling behandlade utrikeshandel samt kulturkonsumtion och kulturpolitik.

Före Fores var Ulrika forskare på Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) där hon huvudsakligen ägnade sig åt projekt kring EMU och den finansiella och ekonomiska krisen. Hon har även arbetat som konsult för OECD Development Centre. På Fores har Ulrika arbetat med samtliga programområden men på senare år har fokus legat på forskning kring klimatfinansiering, investeringar, innovationer och tillväxt.


Kontakta Ulrika

Epost: ulrika.stavlot@fores.se
Telefon: 073-088 52 64


Ulrika Stavlöt is research director at Forum for Reforms, Entrepreneurship and Sustainability (FORES). Ulrika has a Ph.D. in Economics from the Institute for International Economic Studies (IIES) at Stockholm University and a B.Sc. in environmental and natural resource economics at the Swedish University of Agricultural Sciences. Her PhD thesis, addressed the consumption of culture and the circumstances under which public support for culture is warranted.

Before joining FORES she worked as a senior researcher at the Swedish Institute for European Policy Studies were she mainly was involved in projects related to EMU and the financial and economic crisis. She has also been participating in a project for the OECD Development Centre covering policy coherence of aid and trade in Uganda. At FORES Ulrika is working on various topics related to climate finance, investments, innovation and entrepreneurship.


Contact Ulrika

E-mail: ulrika.stavlot@fores.se
Phone: 073-088 52 64

Pressbilder

Ladda ned bild som JPEG
JPEG-bild
Färgmodell: RGB
Djup: 8
Höjd/Bredd i DPI: 300
Höjd i pixlar: 5 472
Bredd i pixlar: 3 648

Ladda ned bild som JPEG
JPEG-bild
Färgmodell: RGB
Djup: 8
Höjd/Bredd i DPI: 300
Höjd i pixlar: 5 261
Bredd i pixlar: 3 508