Initiativet Uppdrag: Integration ska vara ett mötesplats där partners kan utbyta erfarenheter, stötta varandra och tillsammans följa och driva på utvecklingen för ökad integration. Inom initiativet kommer vi att arrangera möten för idé- och erfarenhetsutbyte, en årlig konferens, workshops och seminarier. Vi kan ta fram rapporter på områden där det behövs mer analys, en samlad lägesbild, goda exempel och liknande.

På Fores tycker vi att det saknas en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som arbetar för att tillvarata migrationens möjligheter. Därför har Fores tagit initiativet till Uppdrag: Integration!

Tisdagen den 6 september invigdes Uppdrag:Integration med ett öppet mingel där både partners, blivande partners och allmänt intresserade välkomnades för att ta första steget i Fores nya nationella satsning.

Under minglet presenterade partners i nätverket samt från Erik Nilsson (S), statssekreterare med ansvar för etableringsfrågor, och Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson, korta anföranden på temat.

Vill du vara partner i Uppdrag: Integration?
Har vi missat att bjuda in din organisation, ditt företag, din myndighet eller din kommun till Uppdrag: Integration, så hör av dig direkt! Vi blir gärna fler!

Läs mer på Uppdrag: Integrations egen webbplats!