Vi rivstartade 2017 med att den 12 januari, tillsammans med det nya nätverket Uppdrag: Integration, bjuda in dig till konferens på temat Hur underlättar vi integrationen i Sverige? Tillsammans med nätverket skapar vi lösningar för lyckad integration utifrån perspektiven arbete, bostad, utbildning och social hållbarhet, med fokus på lokalt förankrade perspektiv såväl som internationella kontexter och tendenser.

På scen talade Anna Heide (CSR-chef MKB) om sina erfarenheter i boendefrågan, Sanna Rayman (debattredaktör Dagens Samhälle) diskuterade utbildning med statssekreterare Erik Nilsson (S). Framgångskommuner såsom Södertälje och Landskrona är goda exempel på hur vi kan bli bättre på att arbeta med integration. Vi talade om vilka lärdommar vi kan dra av dem.

Utöver våra talare hade vi även flera panelister från politiken, organisationer, myndigheter och näringslivet. Tillsammans diskuterades nätverkets olika fokusområden: Boende, utbildning, social hållbarhet och arbetsmarknad.

I media:

Dyster trend: Nio år för att få ett arbete
På fredag blir vi tio miljoner
Tolv personer i en tvåa är ingen värdig start
S i Borlänge måste sätta press på Löfven om trångboddheten på Tjärna Ängar

I TV:

Se konferensen på SVT Forum här. Start vid 3:55:00

För frågor eller mer information:
Kontakta Projektledare Oskar Adenfelt:  oskar.adenfelt@fores.se