Fores Väst är ett samarbete med Stiftelsen Ekocentrum och Göteborgsföretaget Vidunderlig kommunikation.

Verksamheten i Västsverige speglar Fores alla områden: migration och integration, klimat och miljö, ekonomiska reformer och entreprenörskap, digitala samhället samt 2030-sekretariatet. Tillsammans med lokala aktörer, däribland vår stiftare Studieförbundet Vuxenskolan,  kommer vi att driva opinion, både lokalt, nationellt och internationellt.

Om du har frågor kring Fores Väst eller verksamhetsområdet Hela Sverige, kontakta kommunikation@fores.se

Fores söker nu en ny medarbetare med ansvar för verksamhetsområdet. Se mer information om tjänsten här!

I anslutning till Fores Väst har vi upprättat ett advisory board som ska stötta och ge råd till verksamheten. Detta består av:

Helen Sylvan är marknadsansvarig på Stiftelsen Ekocentrum som är Fores Västs samarbetspartner. Hon har en gedigen bakgrund inom miljörörelsen och även jobbat med IT-frågor. Ekocentrum erbjuder efterfrågade och uppskattade miljö- och CSR-utbildningar för företag, verksamheter och organisationer. I Ekocentrums lokaler är även en plattform där ett hundratal verksamheter visar upp sina idéer och innovationer för ett hållbart samhälle.

Lars Dahlström är entreprenör med en Master i Business Administration med många års erfarenhet som managementkonsult. I huvudsak har Lars agerat som rådgivare åt ledningen i internationella koncerner och vid regional utveckling, och att arbeta för politiska organisationer i en rad länder.

Holger Eriksson har arbetat internationellt med energi och industriprojekt i många år, genom att lokalt genererad elenergi och lokalt framtagna algbaserade livsmedel. Holger Eriksson är civilingenjör och ekonom.

Andrea Jovell har en bakgrund som VD och grundare av PR-byråer, nu senast Vidunderlig kommunikation. Andrea har erfarenhet som biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv, styrelseledamot för Företagarna och Almi. Andrea har också arbetat med företagsutveckling och regional utveckling i en rad EU-projekt.