Vetenskapligt råd för ekonomiska reformer och entreprenörskap

Det vetenskapliga rådet för programmet för ekonomiska reformer och entreprenörskap ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores stämmer av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet. Rådet fattar inte beslut och tar inte på sig något ansvar för Fores verksamhet eller publikationer.

Rådet består av:

  • Ordförande Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet
  • Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi  vid Linnéuniversitetet
  • Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt biträdande föreståndare vid Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet
  • Ann Öberg, chefsekonom på Handelsbanken

Rådet hade sitt första möte i april 2015, då Fores övergick från att ha ett råd för hela verksamheten till ett råd per program.