Vi låter det klimatpolitiska rådet presentera sin bedömning av regeringens klimathandlingsplan, varefter en panel bestående av tunga aktörer inom området diskuterar rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort.

Det här är ett webbinarium och sänds live på Fores Youtube den 13 mars.

Datum: Fredag 13 mars 2020
Tid: Kl. 08.30 – 09.30
Plats: Fores Youtube-kanal

I december 2019 presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan som enligt klimatlagen ska tas fram var fjärde år. Klimatpolitiska rådet har som uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Enligt lag ska rådet, tre månader efter det att den klimatpolitiska handlingsplanen tillkännagivits, lämna en rapport till regeringen med en bedömning av handlingsplanen. Vad tycker klimatpolitiska rådet om klimathandlingsplanen och vilka åtgärder krävs för att regeringens politik ska vara i linje med målet om nettonollutsläpp till 2045?

Fores har länge arbetat med frågor rörande klimatramverket, klimatpolitiska rådet och klimatmålen. Klimatlagen lägger grunden för ett långsiktig och effektiv klimatpolitik, men dess genomslag avgörs utifrån hur lagen tolkas i praktiken, förvaltas och utvecklas. Läs mer klimatlagen och det klimatpolitiska rådets viktiga roll i Fores policy brief: Lär av Storbritannien och använd klimatlagen.

Medverkande

Johan Kuylenstierna, vice ordförande, Klimatpolitiska rådet
Lina Håkansdotter, hållbarhetschef, Svenskt Näringsliv
Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat, WWF
Lars Zetterberg, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Moderator och medverkande: Mette Kahlin McVeigh, chef, Klimatprogrammet, Fores.

Livestream

Se seminariet live och i efterhand på Fores Youtube-kanal.

Här kan du ta del av presentationen.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset i Sverige som mycket hög. Fores följer utvecklingen och folkhälsomyndighetens rekommendationer, och för diskussioner med de medverkande.

Fores kommer inte ställa in sina planerade aktiviteter, men vi ställer om formatet. Mer information kommer ges i samband med respektive event.

 

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Mette Kahlin McVeigh