Canada can, can we? Ett samtal om civilsamhällets roll i integrationen av flyktingar – Lärdomar från Kanada.

Den 19 juni bjöd Fores in till lansering av boken Canada Can – Can we? Sponsoring integration of refugees the Canadian way av professor Trygve Ugland. Rapporten diskuterar Kanadas privatsponsring av flyktingar och civilsamhällets roll samt möjligheterna och utmaningarna att införa ett liknande program i Sverige.

I samband med boklanseringen passade vi på att bjuda in viktiga aktörer från civilsamhället samt politiker för ett samtal om hur vi i Sverige, kan bli bättre på att använda civilsamhället i integrationsarbetet. Vad kan Sverige lära av den kanadensiska modellen för invandring och integration? Vilken roll spelar det civila samhället idag och vilken roll bör de spela?

Medverkande:

Peter Mörkeberg, Immigration Officer, Kanadensiska ambassaden
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna riksorganisationen för idéburen välfärd
Anton Alsander, projektledare civilsamhälle för tillit och demokrati på Forum idéburna organisationer med social inriktning
Milla Die Sörgärde, volontärsamordnare för integration Danderyds kommun
Sara Granath, nationell programansvarig för barn på flykt, Rädda barnen
Dan Ericsson, särskild utredare för SOU 2016:13: Palett för ett stärkt civilsamhälle och Senior Advisor vid Diplomat Communications
Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S)
Martin Ådahl, chefsekonom (C)

Moderator: Minna Ljunggren, chef för Fores migrations- och integrationsprogram

BESTÄLL BOKEN

LADDA NER BOKEN SOM PDF

I media

”Lär av Kanada: Frivilliga förbättrar integrationen”, Minna Ljunggren och Oskar Adenfelt i Dagens Samhälle den 19 juni 2018

Se seminariet i efterhand på Fores Facebook-sida .