Bland januariavtalets 73 punkter finns några meningar om bostadspolitiken. Men många detaljer behöver fyllas i och en del viktiga frågor saknas helt. Fores har låtit Hans Lind, professor i fastighetsekonomi och välkänd bostadsdebattör, ta fram en rapport i dialog med flera partier samt företag och intresseorganisationer på området. Rapporten lanserades på ett välbesökt seminarium på Fores.

Rapporten innehåller analyser och kompromisslösningar som bör kunna accepteras av alla parter. Förhoppningen är att den kan ligga till grund för en mer omfattande uppgörelse, gärna med fler partier än de fyra bakom januariavtalet. Ladda ner eller beställ rapporten här.

Rapporten presenterades av Hans Lind och valda delar diskuterades med utvalda kommentatorer och en politikerpanel.

Datum: 20 februari 2019

På scenen:

  • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi och vetenskaplig rådgivare, Fores
  • Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
  • Mats Green, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
  • Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
  • Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier
  • Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

Se Hans Linds presentation här.

Se seminariet

Se seminariet i efterhand på Fores Facebook. 

Om rapporten

Ladda ner eller beställ rapporten här.

I media

20 februari 2019: Bostadspolitiken måste ha hårdare krav på kommuner

Mer om bostäder

Seminariet arrangerades inom ramen för projektet ”Hitta hem”, där Fores lyfter forskning, fakta och tänkbara kompromisslösningar för att personer med låga inkomster ska få lättare att hitta fast bostad i områden med god arbetsmarknad. Se tidigare och kommande seminarier samt relaterade publikationer på fores.se/hitta-hem.