Välkommen till Almedalens viktigaste kick-off med 2030-sekretariatet och Aktuell Hållbarhet!

Datum: Onsdag 3 juli 2019
Tid: Kl. 18.00-20.00
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

Når vi en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, med 70% minskad klimatpåverkan? Hur sätter vi fart på omställningen och hur kan vi inspirera varandra? Tillsammans med Sveriges främsta aktörer inom bilen, bränslet och beteendet tar vi tempen på 2030-målet, bjuder på diskussioner, tilltugg och festlig dryck. Nyckelpersoner från ledande fordonsproducenter, drivmedelsbolag, kollektivtrafikaktörer, kommuner, mobilitetsexperter och intresseorganisationer möts och diskuterar nästa steg i omställningen.

Anmälan

Anmäl dig här!

Antalet platser är begränsat. Notera att bekräftelse på anmälan krävs för att delta på minglet.

Kontakt

Om du har några frågor, vänligen kontakta Jakob Lagercrantz.


Fores i Almedalen 2019

Under Almedalen 2019 tar Fores avstamp i frågor, projekt och möten som kommer ge avtryck på samhällets utmaningar årets som kommer. Under seminarium, rundabordssamtal, mingel och individuella möten bjuder vi på intressanta inspel till den aktuella politiska debatten, lanserar nya projekt och hoppas få möta dig som kan bli en värdefull del av det kommande årets projektfokus. Läs allt om Fores närvaro i Almedalen 2019 här.