Arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning ska göra att arbetskraften kan följa med när arbetsmarknaden förändras på grund av teknikförändringar och annat. Men ofta har utbildningarna kritiserats för att vara mycket ineffektiva.

I en ny rapport analyserar nationalekonomen Susanne Ackum de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna och vuxenutbildningen. Hur har de förändrats över åren, vilka är resultaten och hur kan de fungera bättre framöver? Vi lanserade rapporten med ett seminarium den 22 maj 2018 där vi fördjupade oss i både utvärderingar och reformförslag.

PÅ SCEN:
Susanne Ackum, nationalekonom och rapportförfattare
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen
Johan Vikström, docent och forskare på IFAU
Maria Mattsson Mähl, vd, AlphaCE Coaching&Education
Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

Rapporten kommer att ingå som ett kapitel i den kommande antologin Framtidens arbetsförmedling, där vi tar upp breda frågeställningar om hur arbetsmarknadspolitiken bör fungera, under ledning av Fores vetenskapliga rådgivare Lars Calmfors och vice vd Andreas Bergström.