Välkommen till en eftermiddag med tjänstebilar i fokus och hållbarhet som mål!

Tid: tisdag 25 september 2018. Kl. 13.45 – 16.30 Lägg till i kalender
Plats: Tankesmedjan Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm Se karta

NMC och Fores med 2030-sekretariatet bjuder in till en eftermiddag där vi tar avstamp i vad hållbara tjänstebilar innebär och sedan för diskussionen vidare till hur vi når dit. Näringslivet, myndigheterna och andra organisationer i vårt avlånga land klurar alla på frågan om vilken häst man borde satsa på.

Vad innebär egentligen de nya styrmedlen som introducerats i Sverige? På vilket sätt kan vi dra nytta av dessa för att gå från en traditionell tjänstebilsflotta till en hållbar sådan? Och i ett hav av alternativ där det finns många faktorer att ta hänsyn till, vilken biltyp och vilket drivmedel är då de mest hållbara? Vidare i ett bredare perspektiv; finns infrastrukturen på plats och vilka eventuella intressekonflikter kan uppstå då det till exempel gäller resurs- och markanvändning?

Vi är glada att få bjuda in Mattias Goldman från Tankesmedjan Fores samt Eva Sunnerstedt och Leopold Malmqvist från Miljöbilar i Stockholm, Stockholm Stad, som inledande talare för att ge oss en bas för diskussionerna. Denna del webbsänds.

Under eftermiddagens andra del sätter vi oss ner i mindre grupper för att föra samtalen vidare kring vilka möjligheter och hinder som finns för att nå en hållbar tjänstebilsflotta i våra företag och organisationer. Detta blir ett tillfälle att diskutera olika frågeställningar vi stött på samt dela med oss av våra erfarenheter. Vet ni vilken häst som er organisation ska satsa på?

Program
13.45–14.00 Registrering
14.00–15.00 Seminarium (webbsänds)

  • Mattias Goldmann, VD för Fores, inleder eftermiddagen med att ge oss en övergripande insyn i hur spelplanen för företag och organisationer då det gäller tjänstebilar ser ut. Vilka skatter, subventioner, regler och andra styrmedlen finns idag och hur kommer de påverka valet av tjänstebilar? Kommer exempelvis nya bonus-malus vara tillräcklig för att ställa om till en hållbar tjänstebilsflotta?
  • Eva Sunnerstedt, chef för Miljöbilar i Stockholm som genom plattformen Miljöfordon.se vägleder företag och förvaltningar i miljöbilar, ger oss en överblick i vilka hållbara alternativ som finns till förfogande och hjälper oss att jämföra dem mot varandra. Vilka miljöbilar av olika slag finns och vilket drivmedel är att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv?
  • Leopold Malmqvist, Fleet Manager för Miljöbilar i Stockholm, berättar sedan hur Stockholm stad resonerat och arbetat med frågan i praktiken och varför de blivit utsedda till kommunen med bästa miljöfordon 5 år i rad. Vilka utmaningar finns och vilka lärdomar har Stockholm stad att dela med sig av? 

15.00–15.50 Gruppdiskussioner inklusive fika och paus (webbsänds ej) där du som deltagare i mindre grupper får möjlighet att diskutera och dela med dig av hur ert företag eller organisation resonerar kring tjänstebilar och hur ni tänker och arbetar med frågan i praktiken.

15.50–16.30 Slutdiskussion i hela gruppen och summering av dagen.

Fullständigt program och anmälan

Sista anmälningsdag: 21 september 2018