DATUM: 26 april, 2018 
TID: KL 
11:00
PLATS: Fores LOKALER, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Se seminariet i efterhand här.

Klimatlagar, utredningar och elfordonspremier i all ära, ibland krävs mer för att hålla jämna steg med koldioxidutsläppen. Kan privata aktörer med interna transportutmaningar hjälpa till att räta ut frågetecknen snabbare?

Under våren lanserar Scania en ny mobilitetstjänst för anställda som reser till, från och inom Scanias campus i Södertälje. Integrated Transport Research Lab vid KTH kommer undersöka och utvärdera satsningen för att förstå vad som krävs för att användare ska ta till sig nya transportlösningar.

Den 26 april bjuder 2030-sekretariatet, KTH Integrated Transport Research Lab och Scania in till ett seminarium om hur mobilitetstjänster kan byggas och skalas upp, och privata aktörers roll i utvecklingen. Dessutom kommer Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd och Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, delta för en diskussion om hur politiken kan bidra till en omställning till hållbar mobilitet.

PÅ SCEN

• Marcel Kroeze, chef för Scania Sustainable City Solutions
• Anna Pernestål Brenden, föreståndare på Integrated Transport Research Lab vid KTH
• Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting
• Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
• Moderator: Robin Vetter, Fores

Se seminariet i efterhand här.