DATUM: Måndagen den 26 mars 2018

Ladda ner rapporten här (slutlig version kommer i den antologi som samlar hela projektet).

Just nu har rekordmånga fått uppehållstillstånd och ska få stöd från Arbetsförmedlingen för att komma in på arbetsmarknaden. Men fungerar systemet som det var tänkt? Några kommuner menar att de skulle göra ett bättre jobb än Arbetsfördelningen, och Alliansen har föreslagit att Arbetsförmedlingens verksamhet privatiseras helt. Vilken är den bästa vägen framåt?

Arbetsförmedlingen har sedan 2010 ett övergripande ansvar för etableringen under de första två åren efter uppehållstillstånd. Resultaten har blivit marginellt bättre än tidigare, när kommunerna hade ansvaret. I en ny rapport går Pernilla Andersson Joona, som följde och utvärderade systemet när det infördes, igenom vad som har hänt sedan dess och pekar på hur systemet skulle kunna fungera bättre.

Rapporten är en del i Fores projekt Framtidens arbetsförmedling där det ingår en rad rapporter om hur arbetsmarknadsutbildning, anställningsstöd, externa arbetsförmedlingsaktörer med mera fungerar och kan förbättras.

  • Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi på SOFI, Stockholms universitet
  • Patrick Joyce, forskare på Ratio och författare till ESO-rapporten Inspiration för integration
  • Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega

Moderator: Lars Calmfors, vetenskaplig rådgivare på Fores och professor i internationell ekonomi

Se seminariet i efterhand här.

Ladda ner Pernilla Andersson Joonas presentation här.