Sista chansen! Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vet du på vilket parti du ska rösta? EU-kommissionen i Sverige bjuder in till en utfrågning av de olika partiernas kandidater inför Europaparlamentsvalet tillsammans med tankesmedjorna Fores, Arena Idé och Timbro.

Datum: 20 maj 2019
Tid: Kl. 12.00-13.30 (registrering och lunchmacka från kl. 11.30)
Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val. Många samhällsfrågor kan endast lösas i samarbete med andra länder. Mer än en tredjedel av alla nya svenska lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. EU är också ekonomiskt viktigt för Sverige eftersom två tredjedelar av all svensk export går till EU:s inre marknad och många företag drar nytta av EU:s frihandelsavtal med övriga världen. EU utgör världens största inre marknad med ett gemensamt regelverk för varor, tjänster, kapital och personer.

Tankesmedjorna Fores, Arena Idé och Timbro vill tillsammans med EU-kommissionen bidra till att de olika partiernas EU-politik bättre lyfts fram i samhällsdebatten och bjuder därför in partierna för att lägga fram sina visioner för EU och debattera ett antal sakfrågor som avgörs på EU-nivå. Sakområden som diskuteras är migration, klimat, ekonomi, demokrati, arbetsmarknad, EU:S globala roll.

Partierna företräds av Jakob Dalunde (MP), Said Abdu (L), Fredrick Federley (C), Heléne Fritzon (S), Soraya Post (FI), Tomas Tobé (M), Charlie Weimers (SD), Yusuf Aydin (KD) och Rikard Warlenius (V).

Moderatorer:            

Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé, Mattias Goldmann, vd, Fores, Emanuel Örtengren, projektledare samhällsekonomi, Timbro, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för representationen i Sverige, EU-kommissionen.

Anmälan

Anmäl dig här

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.