Claire är disputerad forskare inom ekonomi och digitalisering med fokus på digitalt och kodbaserat entreprenörskap samt hur värde skapas. På Fores jobbar hon framförallt med programmen Ekonomiska reformer och Digitala samhället.

Claire disputerade 2018 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen “Crowds, Coins and Communities: Digital Entrepreneuring in Emerging Financial Infrastructures”, om distribuerat digitalt entreprenörskap inom finanssektorn. Hon tilldelades Börje Langeforspriset 2018, Peter Högfeldtpriset 2019, samt ett post-doc-stipendium från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse.

Claire är intresserad av hur ”nya ekonomiska verkligheter”  skapas när modulära, kodbaserade verktyg används av decentraliserade aktörer. Hon har fokuserat särskilt på kodbaserat entreprenörskap och plattformsekonomin, och har nyligen börjat undersöka hur socialt och ekonomiskt värde skapas i etablerade företag genom digitalisering och användning av ”den nya oljan” – data.

Från ett policyperspektiv är hon intresserad av dynamiken mellan dataägarskap och kontroll, den komplexa relationen mellan ekonomiskt värdeskapande och socialt ansvar och vad ”värde” betyder, allt med utgångspunkt i det digitala samhället.

Kontakta Claire
E-post: claire.ingram.bogusz@fores.se

Foto: John Guthed