Förväntningarna på vilka problem AI kommer att lösa inom utbildning är enorma. Varje elev kommer att ha sin egen AI-lärare i fickan och lärarbristen kommer snart att vara ett minne blott, hävdar teknikoptimister. Men är det en rimlig förväntan?

Datum: 15 oktober, 13.00 – 14.00
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Se seminariet inspelat här.

I Kina testar man redan nu metoder för att mäta elevers uppmärksamhet och aktivitet i klassrummet och man genomför storskaliga tester på AI-rättade uppsatser. AI är beroende av stora mängder data, något utbildningssektorn har i överflöd.

Vilka processer skall vi sikta in oss på för att dra nytta av möjligheterna inom utbildningssystemet och vilka risker skall vi vara medvetna om? Och finns det risker med att inte använda AI för att möta de utmaningar vi har?

Fores och Swedish Edtech Industry bjuder in till ett seminarium om AI och en kritisk diskussion kring vilken roll den kan spela för utbildningssystemet.

PÅ SCEN:

Anna Åkerfeldt, Fil. dr., Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och
DSV – Designs for Learning

Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE och särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet

Fredrik Wetterhall, vd Lexplore

Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry

Joel Hellermark, vd Sana Labs

Maria Stockhaus, (M) riksdagsledamot och f.d. kommunpolitiker i Sollentuna

Moderator: Robin Vetter, Assisterande programchef, Digitala samhället, Fores

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta robin.vetter@fores.se