Under mandatperioden som följer EU-valet i maj måste utsläppskurvan brytas brant neråt. Klimat och hållbarhet bör därför ligga i toppen på EU:s politiska agenda. Fores, Klimatriksdagen och Immanuelskyrkan bjuder in till ett seminarium för att diskutera klimatåtgärder inom avgörande sektorer i EU-politiken.

Datum: Lördag 13 april 2019
Tid: Kl. 13.30-16.30
Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Vi står inför ett decennium då EU behöver ta enorma krafttag för att möta klimatutmaningen; konkreta politiska åtgärder för en snabb omställning krävs. EU har presenterat ett förslag på klimatstrategi för 2050; det är ett steg i rätt riktning, men förslaget lovar för lite och för sent.

Under en eftermiddag med fokus på de tre blocken Transporter och infrastruktur,Energi, industri och byggande, och Maten, skogen, och ekosystemen frågar vi oss: Vad behöver göras för att EU ska nå nollutsläpp inom 20 år?

Slutsatser och inspel från seminariet kommer ligga till grund för det “call-for-action” som Klimatriksdagen senare i vår lämnar över till partiernas kandidater inför valet till EU-parlamentet.

Program

Inledning – Mattias Goldmann, vd Fores
Vilka utmaningar står vi inför och vilka sektorsvisa knäckfrågor är avgörande för att vi ska nå de klimatpolitiska målen?

Klimatriksdagens frågeställningar
Vilka åtaganden och prioriteringar finns planerade under respektive block?

Panelsamtal med

Tomas Kåberger, prof. i fysisk resursteori, Chalmers, ledamot Klimatpolitiska Rådet
Cecilia Sundberg, docent i industriell ekologi och environmental management, KTH
Magnus Nilsson, oberoende miljökonsult, forskare och miljödebattör
Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv

Mingel och fika
Diskussion och inspel från publiken

Panelen summerar
Vilka lärdomar från dagen skickar vi med till Klimatriksdagens “call-for-action”?

Moderatorer:
Mattias Goldmann, vd, Fores
Karin Sundby, 
ordförande, Klimatriksdagen

Varmt välkommen! 

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här

Seminariet är kostnadsfritt med föranmälan krävs.

Livestream

Seminariet kommer livesändas och går att se i efterhand på Klimatriksdagens YouTube-kanal

Kontakt

För frågor om seminariet, kontakta Linnea Steen.


Det här seminariet är ett samarbete mellan Klimatriksdagen, Immanuelkyrkan och tankesmedjan Fores.