Alexandra Olsson är praktikant på Fores Klimatprogram under våren 2019.

Under våren arbetar Alexandra tillsammans med Mattias Goldmann, bland annat med ett projekt på uppdrag av energimyndigheten som syftar till att undersöka möjligheterna att göra Gotland självförsörjande på förnyelsebar energi. Alexandra har en kandidatexamen i miljövetenskap samt en spetsutbildning inom politik och grön ideologi. Kandidatuppsatsen skrev hon i Babati, Tanzania, där hon studerade hur kvinnor som bedriver självhushållande jordbruk påverkas av ett förändrat klimat. Alexandra har även studerat engelska och miljö i Santa Barbara, Kalifornien.

Kontakta Alexandra
E-post: alexandra.olsson@fores.se