Foresakademin

Har du fötterna rotade i liberala och demokratiska värderingar och vill lära dig det politiska hantverket med reformer, opinionsbildning och ideologiska fördjupningar? Med start våren 2021 sätter Tankesmedjan Fores akademi igång. Välkommen med din ansökan!

Seminar: The social and economic integration of migrant women

Fores, in partnership with the Embassy of Germany and the Embassy of France, is pleased to host a webinar on the integration of migrant women into the labour market. What can Sweden, France and Germany learn from each other?

Framtidens integration

Fores anordnar i januari varje år en konferens om ”Framtidens integration” med olika aktuella teman. Syftet med dessa konferenser är att lyfta och belysa frågor av vikt inom området, att bidra med underlag för beslut baserat på vetenskapliga grunder och kunskap, ge en plattform för diskussion för och med mottagare av integrationsåtgärder och skapa en mötesplats för olika aktörer inom området.