FN:s klimatkonventions årliga toppmöte, COP25, äger rum den 2-13 december i Madrid och är det klimatpolitiska årets viktigaste evenemang. Välkommen till lanseringen av Fores årliga guide COP 25 – din guide till klimatförhandlingarna, under vilken vi tillsammans med Regeringskansliet, Världsnaturfonden WWF och Stockholm Environment Institute tar oss ann årets knäckfrågor.

Datum: 27 november 2019
Tid: 08.30-09.30 (frukost serveras från kl. 08.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

I december 2015 klubbades Parisavtalet igenom och världen hade äntligen enats om ett klimatavtal. Men många svåra frågor återstår och på årets COP-möte kommer bland annat frågor om gemensamma tidsramar, artikel 6 i avtalet, transparensramverket och förlust- och skademekanismen diskuteras.

Fores guide till klimatförhandlingarna 2019 ger dig en koncis överblick av COP25. Utöver bakgrund och information om FN:s klimatkonvention och tillhörande avtal presenterar vi de viktigaste frågorna för årets klimatmöte, nyckelpersoner vid förhandlingarna, vad de avgörande aktörerna tycker, och Sveriges roll. Boken innehåller även information om de mest centrala förhandlingsgrupperna, en överblick av de möten som du ska ha koll på utanför det officiella COP-mötet, och en djupdykning i Parisavtalets omtalade Artikel 6.

I och med lanseringen av Fores årliga guide till klimatmötet anordnas ett panelsamtal med representanter från Regeringskansliet, civilsamhället och andra aktörer som deltar under de internationella klimatförhandlingarna. Vilka kommer vara de viktigaste frågorna? Vilka frågor kommer Sverige driva? Kommer flytten från Santiago till Madrid påverka förhandlingarna? Vilka frågor riskerar att bli svårlösta? Detta och mycket mer kommer diskuteras på scenen.

Medverkande

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare vid COP25, Regeringskansliet
Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat, Världsnaturfonden WWF
Åsa Persson, forskningschef och biträdande chef, Stockholm Environment Institute

Moderator är Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores

Anmälan

Registrera dig här

Publikation

Varje år publicerar Fores en guide till klimatförhandlingarna. Guiden till klimatförhandlingarna 2019 ger dig en koncis överblick av COP25, de viktigaste frågorna för klimatmötet, nyckelpersoner och aktörer vid förhandlingarna och de mest centrala förhandlingsgrupperna. Läs mer om guiden till COP25 här!

Kontakt

Har du några frågor kring lansering eller seminarium, vänligen kontakta Ruben Henriksson.

Mer COP25

26 nov: Artikel 6 – En knäckfråga under årets klimatförhandlingar

Seminarium
Parisavtalets artikel 6 ger länder rätt att samarbeta internationellt för att uppnå sina NDC:er, främst med hjälp av utsläppsrättshandel och gröna utlandsinvesteringar. Artikel 6 är tekniskt komplicerad och bland länderna råder skilda meningar om vilka regler som ska gälla. Välkommen till ett upplysande samtal där experter på området förklarar detaljerna kring en av Parisavtalets hörnstenar. Läs mer här!

Klimatförhandling.se

Guide och rapportering
Din guide till klimatförhandlingarna! Klimatforhandling.se vänder sig till dig som snabbt vill få en övergripande bild av FN:s klimatförhandlingar. Här hittar du Fores årliga guide samt vår blogg där vi löpande rapporterar, kommenterar och analyserar årets COP-möte. Läs mer här!