Det är valår och givetvis var Fores med 2030-sekretariatet på plats i Almedalen med experter, debatt och mingel kring de viktigaste frågorna inför valet 2018, och vad du ska hålla koll på framöver.

Missade du ett seminarium, eller vill du se det igen? Nedan hittar du liveinspelningar och en sammanfattning av Fores medverkan under Almedalsveckan. Vill du boka in Fores experter för ett seminarium eller redan nu planera inför nästa år i Almedalen? Kontakta våra medarbetare här.

Fores trädgård

Migrantläger utanför EU och kvotflyktingar – hinder och möjligheter
Måndag 2 juli, kl. 09.00–09.45
Just nu pågår ett reformarbete av EU:s gemensamma asylsystem där EU:s ledare på toppnivå diskuterar om migrantläger utanför EU ska upprättas, inom vilka asylansökan eventuellt ska prövas. Moderaterna har lagt fram liknande förslag om ett asylsystem i EU med enbart kvotflyktingmottagande. På det europeiska planet har liknande förslag framförts av bland andra Frankrikes Macron, Österrikes förbundskansler Kurz och danska Socialdemokratiet. Utifrån en ny Policy brief undersöker vi vilka möjligheter och risker medför ett system enligt de förslag som nu diskuteras?

Se seminariet i efterhand här
Läs mer om seminariet här

Enkla vägar till svåra jobb
Måndag 2 juli, kl. 10.00–10.45
Idag har sju av tio företag svårt att rekrytera högskoleutbildad personal. Samtidigt är drygt 55 000 utrikesfödda akademiker överkvalificerade för sina jobb. Hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns? Vad kan politiker och arbetsmarknad göra? Behövs det nya åtgärder? Vilka samhällsekonomiska vinster skulle vi se med rätt person på rätt plats?

Se seminariet i efterhand här
Läs mer om seminariet här.

Bonus malus – babyshower
Måndag 2 juli, kl. 11.00-11.30
2030-sekretariatet firar det nya styrmedlet bonus malus som började gälla 1 juli 2018 med en babyshower. Vi diskuterar vad som hjälper omställningen mest, morot eller piska – eller en kombination. Det blir en babyshower för miljöns skull – kom med present till den nye medlemmen i policy-familjen, eller ännu hellre med ett åtagande.

Se seminariet i efterhand här

Lansering: Ett år på el
Måndag, 2 juli, kl. 12.00-12.45
Omställningen till hållbara transporter går framåt, men långsamt. Hur kommer det sig och vilka beteenden är det som måste förändras?Vad gör politiken för att underlätta, och vad säger forskningen? Hur funkar en laddstolpe? Under ett år kommer Robin Vetter blogga om hur det är att ställa om till eldrift, och undersöka vilka frågetecken man egentligen behöver ta ställning till som hållbar mobilist. Välkommen till lanseringen av projektet där Fores med 2030-sekretariatet tillsammans med Renault, Region Gotland och KTH kommer att diskutera utmaningar och möjligheter och hur bilismens framtid kan komma att se ut.

Se lanseringen i efterhand här
Läs mer och följ projektet här

Borde Arbetsförmedlingen avskaffas?
Måndag 2 juli, kl. 13–14
Alliansen har föreslagit att Arbetsförmedlingen avskaffas och att arbetet med matchning förs över på privata aktörer. Regeringen har tillsatt en utredning om Arbetsförmedlingen med mandat att föreslå stora förändringar. Det finns erfarenheter från Sverige och en rad andra länder av att lägga ut centrala delar av Arbetsförmedlingens uppdrag på privata aktörer. Hur har det fungerat och vad kan vi lära oss inför en eventuell reform? Fores låter sju forskare lämna förslag på reformer.

Se seminariet i efterhand här
Läs mer om seminariet här.

Nya teknologier och framtidens järnväg
Måndag 2 juli, kl. 14.30-15.30
Sverige storsatsar på infrastruktur och järnväg. Järnvägen är avgörande för Sveriges framtida tillväxt, utveckling och konkurrenskraft. Vad händer i Silicon Valley, trender på transport området och hur utvecklas framtidens järnvägsfordon? Medverkande: Erik Huss, klimatkommunikatör, Fores. Arrangörer: Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain.

Läs mer om seminariet här

Kommer vi nå 70 % minskad klimatpåverkan år 2030? Vi tar tempen på 2030-målet!
Måndag 2 juli, kl. 16.30–18.45
MINGEL. 2030-sekretariatet bjuder in Sveriges ledande klimataktörer till mingel med frågeställningen Vad ska vi skåla för inför valet, efter valet och 2030?  Vill du vara med? Skicka ett mail till gunilla.sandin@fores.se så återkommer vi till dig i mån av plats. Läs mer om arbetet för en fossiloberoende transportsektor på 2030-sekretariatet.se

Lärdomar och lyckokast från den norska elfordonsutvecklingen
Onsdag 4 juli, kl. 11.00–11.50
I Norge är nästan var tionde bil laddbar och mer än 50 procent av nysålda bilar är laddbara. Det är bäst i världen, på en mogen marknad. Vad kan vi lära av Norge? Vad kan de lära av oss?
2030-sekretariatet och DEFA AB bjuder in till en utfrågning av Norsk Elbilforenings inflytelserika VD Christina Bu. Med mer än 50 000 medlemmar är de en av Norges största konsumentföreningar och en inflytelserik kraft i elfordonsutvecklingen. medverkar gör även Miljömålsberedningens nya ordförande Emma Nohrén, Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén med flera. Adress: Tunnbindaregatan 10, Visby.

Läs mer om seminariet här

 

Fores medverkade också på

Söndag

Civilsamhällets farhågor och förväntningar på öppna data i kollektivtrafiken
Söndag 1 juli, kl. 15.30–17.00
Vad är civilsamhällets syn på det kollektiva resandet? Hur kan vi säkerställa att nya tjänster inom kollektivtrafiken blir tillgängliga för olika grupper i samhället? Vad innebär användandet av öppna data för hur vi kan anpassa informationsflöden och skapa nya resandeformer? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Måndag

Jobb ger integration – mer än någonting annat
Måndag 2 juli, kl. 09.00-10.30
Jobb är avgörande för integration, vad kan förbättras så att fler kan få chansen att ta plats på arbetsmarknaden. Seminariet vänder sig till personer som är intresserade av arbetsmarknadspolitik och förutsättningarna för jobbskapande. De medverkande har praktisk erfarenhet av våra regelverk. Medverkande: Andreas Bergström, vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Läs mer om seminariet här.

Så klimatmaxar vi med vinden i ryggen
Måndag 2 juli, kl. 12.15–14.00
Ett reformerat ETS-system innebär att svensk vindkraft kan minska utsläppen i Europa. Transportsektorn och basindustrin skriker efter klimatsmart el. Vilken roll kan svensk vindkraft spela i ett förnybart EU? När står vindkraften på egna ben? Hur ser färdplanen ut mot 100 procent förnybart? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Den andra elektrifieringsrevolutionen är här
Måndag 2 juli, kl. 13.00–14.30
Digitalisering och teknologiska framsteg har gjort det möjligt att göra fler saker snabbare, billigare, säkrare och mer miljövänligt genom att använda el. Hur ser vi till att transportsektorn elektrifieras? Hur skapar vi bäst förutsättningar för mer grön el i elmixen? Hur kan vi säkerställa att elnäten är både smarta och säkra mot cyberattacker? Vilka möjligheter skapar en modern elinfrastruktur – inom och utanför landets gränser – nu och i framtiden? Medverkande: Jakob Lagerctrantz, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Hur gör vi den nya Sidenvägen hållbar för Sverige?
Måndag 2 juli, 14.30–15.30
Seminariet utforskar Kinas planer för världens största infrastrukturprojekt, den nya Sidenvägen. Vilka ekonomiska, miljömässiga och geopolitiska konsekvenser innebär den för Sverige och vad behövs från svensk sida för att göra den nya Sidenvägen hållbar? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Kan elbilsladdare öka lönsamheten för fastighetsbranschen?
Måndag 2 juli, kl. 14.45–15.30 även 3 juli, kl. 10.00–10.45
Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är avgörande för om Sverige ska kunna uppnå målet om 200 000 laddbara bilar år 2020. Är det dags för fastighetsbranschen att ändra synen på elbilsladdare – från kostnad till lönsam investering? Behövs det ytterligare morötter eller piskor från samhällets sida? Medverkande: Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Förnybar energi som strategiskt maktmedel för Norden? Klimat och säkerhet i förändring
Måndag 2 juli, kl. 16.30–17.30
Klimatförändringarnas och den förnybara energins roll i säkerhetspolitiken, och hur Nordens ledarskap i klimatfrågan kan påverka relationerna till Ryssland. Politiker, säkerhetsexperter och miljökämpar samlas för en intressant diskussion med tanken är att skapa en rappare och mer dynamisk diskussion än det klassiska panel-upplägget där nya tankar och idéer får komma till tals. Medverkande: Markus Larsson, programchef Klimat och miljö. Läs mer om seminariet här

Tisdag

Blixtsnabb tolkning – med tolkar i 13 länder. Kan det effektivisera sjukvården och socialtjänsten?
Tisdag 3 juli, kl 9.30-10.15
Språkbarriärer mellan myndigheter och nyanlända skapar frustration och ineffektivitet i många verksamheter. Men många medarbetare i offentlig sektor är bekväma med att tala engelska med en tolk. För dem finns en värld av kvalificerade tolkar tillgänglig, direkt nåbara via modern, säker teknik. Seminariet handlar hur Sveriges offentliga sektor kan använda sig av on demand-tolkning mellan engelska och världens språk. Verksamheter som gått före delar med sig av sina erfarenheter. Medverkande: Minna Ljunggren, programchef Migrations- och integrationsprogrammet. Läs mer om seminariet här

Smarta bilar, smarta nät
Tisdag 3 juli, kl. 9.30–10.30
Smarta bilar och smarta nät är redan verklighet. Men hur skapas paradigmskiftet som kommer att göra fler förare/brukare till smarta energianvändare? Vilka vilka energilösningar och regelverk krävs? Finns det fossilfria svaret bland elbilar och lagringslösningar på pilot-öar så som Gotland? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Vem äger digitaliseringen av det sociala arbetet?
Tisdag 3 juli, kl. 10.00-10.45
Digitaliseringens vågor har sköljt över de flesta samhällsinstitutioner under de senaste tre decennierna men det sociala arbetet har inte digitaliserats i någon större utsträckning. Hur kommer det sig och vad kan vi göra för att skynda på denna digitalisering. Och vem äger frågan? Under seminariet lanserar FoU Helsingborg forskningsrapporten ”Digitalisering av kommunal socialtjänst” av forskarna Lupita Svensson, doktor i socialt arbete vid Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid LTH, Lunds universitet och programchef Digitala samhället, tankesmedjan Fores.

Läs mer om seminariet här
Se seminariet i efterhand här

Hållbar utveckling utan tillväxt?
Tisdag 3 juli, kl. 11.30–12.30
Det finns flera möjliga vägar för en hållbar framtid. Men hur skapar vi ett hållbart samhälle, som både hushåller med miljöresurser och skapar ett bra liv för människor? Behöver ett hållbart samhälle bygga på ekonomisk tillväxt? Eller kan det vara andra principer som gäller? Medverkande: Markus Larsson, programchef Klimat och miljö. Läs mer om seminariet här

Hur aktiverar vi svenska pensionssparare, som de bolagsägare och makthavare de är?
Tisdag 3 juli, kl 12.00 – 13.15
Att ha ett pensionssparande innebär en stor möjlighet att påverka samhället. Precis som makten att välja politiker till att styra vårt land, kan den som har ett pensionssparande välja att placera sina pengar för att påverka frågor som förändrar samhället. Men få väljer att utnyttja denna makt Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores. Läs mer om seminariet här

Elbilen – bara halva lösningen?
Tisdag 3 juli, kl. 13.30-14.15
Elbilen och laddningen bör ses som en paketlösning. Och det måste kunna lösas lika bra i hyreshuset och bostadsrättsföreningen som i den privata villan. Vem ska bära kostnaden – föraren, bilföretaget eller fastighetsägaren? Ska laddboxen läggas på tjänstebilens förmånsvärde? Och vem har ansvaret för att elbilsladdaren uppfyller alla säkerhetskrav? Medverkande: Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Dieselförbud – hot eller möjlighet?
Tisdag 3 juli, kl. 14.00–14.45
Regeringens förslag om dieselförbud har väckt starka reaktioner och kommuner kan nu införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Vad sker i Sverige och vartåt pekar utvecklingen? Hur kan kommuner gå före och värna såväl människoliv som säker bränsle- och elförsörjning för fordon och fastigheter? Läs mer om seminariet här

Onsdag

Träd räddar planeten på fler sätt än du tror – om hållbart skogsbruk
Onsdag 4 juli, kl. 8.00–8.45 (frukost från 7.30)
För att hejda temperaturökningen måste vi växla spår – vi måste välja fossilfritt. Vi behöver ersätta ändliga råvaror med förnybara. Hur kan vi skapa förpackningar, hus och miljövänligt bränsle från våra träd och samtidigt bedriva hållbart skogsbruk? Läs mer om seminariet här

Vi kan få en bättre stadsmiljö redan idag – varför agerar inte politikerna?
Onsdag 4 juli, kl. 9.00–9.45
Sveriges städer och kommuner har idag problem med att klara EU:s gränsvärden för luftkvalitet. Men är den enda lösningen att förbjuda biltrafik? Det finns enkla åtgärder som politikerna kan göra redan idag, men varför agerar de inte? Läs mer om seminariet här

Elbilen – bara halva lösningen?
Onsdag 4 juli, kl. 10.00-10.45
Elbilen och laddningen bör ses som en paketlösning. Och det måste kunna lösas lika bra i hyreshuset och bostadsrättsföreningen som i den privata villan. Vem ska bära kostnaden – föraren, bilföretaget eller fastighetsägaren? Ska laddboxen läggas på tjänstebilens förmånsvärde? Och vem har ansvaret för att elbilsladdaren uppfyller alla säkerhetskrav? Medverkande: Jakob Lagercrantz, grundare 2030-sekretariatet. Läs mer om seminariet här

Artificiell intelligens – din nya doktor?
Onsdag 4 juli, kl. 12.30-13.30
Mycket talar för att AI ska bidra till högre kvalitet och en mer rättvis vård. Samtidigt ställs vi inför viktiga frågor om exempelvis ägande, kommersialisering och ansvaret för data och AI-system. Men framförallt; Kan AI hjälpa oss i den kliniska vardagen och forskningen? Var gör AI egentligen störst nytta för patienterna? Kommer AI att ersätta vissa läkare i framtiden? Finns det risker att med att föra in AI i sjukvården och vem har ansvaret om något går fel? Kan vi verkligen lita på doktor Dator? Välkommen till ett panelsamtal som inleds med två konkreta exempel på hur AI används i forskning och på klinik idag. Medverkande: Stefan Larsson, programchef för Digitala samhället. Läs mer om seminariet här

Är svenska städer tillräckligt innovativa för att bygga ett hållbart transportsystem?
Onsdag 4/7 13.00–13.45
Hållbara transporter är en förutsättning för alla växande städer. Skall vi klara den förbättring som krävs måste vi använda innovativa grepp. Utvecklas transportsystemet i takt med våra hållbarhetsutmaningar? Vilken svensk stad är bäst 2018? Läs mer om seminariet här

Klimat, klokhet, kreativitet
Onsdag 4 juli, kl. 13.00–14.30
Vad är viktigast: att göra rätt – eller att vara god? Måste prat om klimat framkalla ångest och skuld, eller finns det andra sätt att skapa engagemang och bidra till förändring? Hur förenar vi klokhet och kreativitet i arbetet för världens klimat? Hur spränger vi bubblan av förutsägbarhet? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores, grundare 2030-sekretariatet.

Läs mer om seminariet här
Se seminariet i efterhand här

Dyra stickspår eller nya stambanor?
Onsdag 4 juli, kl. 13.30-14.30
Det är trångt på spåren. Sverige behöver nya stambanor som tillför kapacitet och avlastar de befintliga. Mer attraktiva städer och regioner skulle följa i dess spår. Men kostnaden är hög och byggtiden riskerar att bli lång. Hur ska bygget av de nya stambanorna genomföras? Medverkande: Andreas Bergström, vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Läs mer om seminariet här.

Artificiell intelligens och IoT – Hur lirar alla uppkopplade prylar med vår integritet?
Onsdag 4 juli, kl. 14.15–14.45
Uppkopplade sensorer eller kroppsnära teknik som kan göra oss friskare blir allt mer vanligt. Men är vi medvetna om hur mycket information vi lämnar ifrån oss till olika företag? Hur lirar egentligen alla uppkopplade prylar med vår strävan efter integritet? Medverkande: Stefan Larsson, programchef för Digitala samhället.

Läs mer om seminariet här
Se seminariet i efterhand här

Bygger regelförändringar fler bostäder?
Onsdag 3 juli, kl. 15.00-15.45
I den politiska debatten diskuteras subventioner, finansiella regleringar och regelverket för byggande. Såväl den förra som nuvarande regeringen ser över och justerar regelverk, men vilka regelförändringar är det som leder till fler bostäder för fler? Medverkande: Andreas Bergström, vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Läs mer om seminariet här.
Se seminariet i efterhand här

Kooperativa företag – en lösning för att stå emot konjunktursvängningar
Onsdag 4 juli, kl. 15.00–15.45
Kooperativa företag är de som bäst stått emot konjunktursvängningar. En förklaring är företags¬formens inbyggda karaktärsdrag som skapar goda förutsättningar att vara hållbar över tid. På vilket sätt kan kooperativa företag vara en del av lösningen för att bättre parera olika typer av kriser? Medverkande: Mattias Goldmann, vd Fores. Läs mer om seminariet här

Torsdag

FN:s första världskonferens om migration – vad står på spel?
Torsdag 5 juli, kl. 10.00-10.45
I december hålls FN:s första världskonferens någonsin om migration. Mötet ska anta ett globalt ramverk för den internationella migrationen. Vad står på spel? Vilken roll spelar Sverige? Vilka frågor borde Sverige driva? Medverkande: Minna Ljunggren, programchef Migration och integration.

Läs mer om seminariet här
Se seminariet i efterhand här

Varför är inte bostadsfrågan en valvinnare och vem tar ansvar för att folk har tak över huvudet?
Torsdag 5 juli, 10.00–11.00
Bostadsfrågan är idag en av våra absolut största samhällsutmaningar. Samtidigt saknas det genomgripande politiska förslag för att skapa en bostadsmarknad för alla. Vad beror det på och hur ska politiken med dagens förutsättningar kunna adressera avgörande samhällsfrågor? Vi diskuterar bland annat varför bostadsfrågan inte är en valvinnare trots att den är avgörande för både välfärden och tillväxten. Utifrån olika ideologier fördjupar vi oss i en politisk metadiskussion där bostadsfrågan står i centrum. Medverkande: Andreas Bergström, vice vd Fores, programchef Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Läs mer om seminariet här

Egen kraft – nyckeln till hållbar integration?
Torsdag 5 juli, kl. 10-30–11.30
Hur kan egenmakt och inkludering bidra till en mer hållbar integration? Vad vinner samhället på att ta tillvara de nyanländas egna drivkrafter? Medverkande: Oskar Adenfelt, assisterande programchef Migration och integration.

Läs mer om seminariet här
Se seminariet i efterhand här

Varför har vi så svårt att prata om migration – ska man folkbilda eller opinionsbilda?
Torsdag 5 juli, kl. 11.00–11.45
Två av Sveriges största tankesmedjor har valt olika strategier att tala om migration: en folkbildar, en annan opinionsbildar. Ska man sprida information eller borra i konflikter? Hur ska vi ha samtalet om migrationsfrågan? Medverkande: Minna Ljunggren, programchef för Migration och integration.

Läs mer om seminariet här
Se seminariet i efterhand här


Söker du en expert till ditt event?

Fores programchefer och forskare har gedigen kompetens inom

Välkommen att kontakta respektive medarbetare!

För generella frågor, vänligen kontakta kommunikation@fores.se