Under Almedalen 2019 tar Fores avstamp i frågor, projekt och möten som kommer ge avtryck på samhällets utmaningar årets som kommer. Under seminarium, rundabordssamtal, mingel och individuella möten bjuder vi på intressanta inspel till den aktuella politiska debatten, lanserar nya projekt och hoppas få möta dig som kan bli en värdefull del av det kommande årets projektfokus.

Vill du veta mer om Fores experter och kontakta någon av oss som kommer vara på plats? Läs mer om Fores utsända i Almedalen här!

Måndag 1 juli

Fakta och myter om migration

Kl. 12.30-13.15, TCO:s stora scen

Behovet av fakta i debatten är extra stort i frågorna om migration och integration. Vilka är de vanligaste myterna och missuppfattningarna? Varför behövs ett faktabaserat samtal och hur når vi dit? Dessa frågor och många fler diskuteras under detta seminarium. Läs mer här

Tisdag 2 juli

Ensamkommande flickor – en bortglömd grupp

Kl. 10:00-10:45, TCO:s lillascen

I samtalet om ensamkommande barns etablering glöms ofta flickornas perspektiv, trots att ungefär en fjärdedel av de som kommit är flickor. Studier visar att ensamkommande flickor klarar sig sämre på arbetsmarknaden än pojkar. Fores senaste rapport av Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy kartlägger hur det har gått för de ensamkommande flickorna. Hur kan vi bryta detta mönster och vad är planen framåt för att förbättra situationen för de ensamkommande flickorna? Läs mer här

Onsdag 3 juli

Migration – nyckeln till framgång?

Kl. 9.00-9.45, Svenskt Näringslivs scen

Sverige står till följd av en åldrande befolkning inför flera utmaningar, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan migrationen vara en del av lösningen? Hur kan Sverige vara ett attraktivt land för utländsk arbetskraft? Hur jobbar näringslivet och myndigheterna med frågorna? Läs mer här

Digitala plattformar som arbetsförmedlare, effektivitetsskapare och tillväxtmotor?

Panelsamtal om digitaliseringen och arbetslivets omvandling. Medverkar gör Filippa Jennersjö, IT-chef Arbetsförmedlingen, Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO, Sophie Nachemson-Ekwall, forskare Handelshögskolan, Center for Sustainable Markets Research, Måns Svensson, docent Lunds universitet, Jonas Andersson Schwarz, vikarierande programchef Fores Digitala samhället.