Under Almedalen 2019 tar Fores avstamp i frågor, projekt och möten som kommer ge avtryck på samhällets utmaningar årets som kommer. Under seminarium, rundabordssamtal, mingel och individuella möten bjuder vi på intressanta inspel till den aktuella politiska debatten, lanserar nya projekt och hoppas få möta dig som kan bli en värdefull del av det kommande årets projektfokus.

Vill du veta mer om Fores experter och kontakta någon av oss som kommer vara på plats? Läs mer om Fores utsända i Almedalen här!

Är du speciellt intresserad av hållbara transporter, 2030-målet och utvecklingen av fossilfria fordonsbränslen? Hör då av dig till mattias.goldmann@fores.se för en möjlig plats på 2030-sekretariatets exklusiva och småskaliga rundabordssamtal, där bekräftelse krävs för medverkan.

Måndag 1 juli

Fakta och myter om migration

Kl. 12.30-13.15, TCO:s stora scen

Behovet av fakta i debatten är extra stort i frågorna om migration och integration. Vilka är de vanligaste myterna och missuppfattningarna? Varför behövs ett faktabaserat samtal och hur når vi dit? Dessa frågor och många fler diskuteras under detta seminarium. Läs mer här


Tisdag 2 juli

Ensamkommande flickor – en bortglömd grupp

Kl. 10:00-10:45, TCO:s lillascen

I samtalet om ensamkommande barns etablering glöms ofta flickornas perspektiv, trots att ungefär en fjärdedel av de som kommit är flickor. Studier visar att ensamkommande flickor klarar sig sämre på arbetsmarknaden än pojkar. Fores senaste rapport av Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy kartlägger hur det har gått för de ensamkommande flickorna. Hur kan vi bryta detta mönster och vad är planen framåt för att förbättra situationen för de ensamkommande flickorna? Läs mer här


Onsdag 3 juli

Hur ska bilberoende branscher tjäna pengar i ett fossilfritt samhälle med fler delade transporter?

Kl. 8.00-8.45, Stora scenen i TCO-landet, Strandgatan 14, Visby

Målet om en fossiloberoende fordonsflotta kräver omställning av fordon, drivmedel och transportmönster. I en värld där en större del av transporterna sker i delade fordon behöver många aktörer ändra sin affärsmodell. Vad behöver de göra för att vara en motor i omställningen? Läs mer här

Migration – nyckeln till framgång?

Kl. 9.00-9.45, Svenskt Näringslivs scen

Sverige står till följd av en åldrande befolkning inför flera utmaningar, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan migrationen vara en del av lösningen? Hur kan Sverige vara ett attraktivt land för utländsk arbetskraft? Hur jobbar näringslivet och myndigheterna med frågorna? Läs mer här

Digitala plattformar som arbetsförmedlare, effektivitetsskapare och tillväxtmotor?

Kl. 15:00 – 15:45, TCO-landet lilla scenen, Strandgatan 19

Digitaliseringen omformar en rad samhällsföreteelser, inklusive arbetslivets organisering. Utifrån ett fokus på plattformsekonomi, teknik och effektivisering, hur kan arbetslivet omvandlas? Är plattformisering en nettovinst för samhället? Vilka dolda kostnader eller nackdelar finns? Läs mer här

2030-sekretariatets mingel Almedalen 2019

Kl. 18.00-20.00
, Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

Når vi en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, med 70% minskad klimatpåverkan? Hur sätter vi fart på omställningen och hur kan vi inspirera varandra? Tillsammans med Sveriges främsta aktörer inom bilen, bränslet och beteendet tar vi tempen på 2030-målet, bjuder på diskussioner, tilltugg och festlig dryck. Föranmälan krävs. Läs mer här


Missa inte heller:

Söndag 30 juni

Försnack Miljöpartiet – hur kan framtidens klimatpolitik se ut?

Arrangör: Västsvenska Arenan
Kl. 17:45-18:30, Utomhusscenen

Klimatfrågan blir allt mer aktuell och kräver att alla aktörer bidrar för att skapa hållbarhet. I kvällens Försnack diskuterar vi framtidens klimatpolitik och hur den kan skapa förutsättningar för näringsliv, myndigheter och invånare att agera för att förbättra utsikterna för kommande generationer. Läs mer här


Måndag 1 juli

Delad mobilitet – hur gör vi det effektivt och rättvist?

Arrangör: Europcar
Kl. 10:30 – 11:30, Volkswagen Groups tält, Donnersgatan 6

Nya tjänster för delad mobilitet kan göra resandet både flexibelt och miljövänligt. Nu pågår en statlig utredning av åtgärder för att främja bilpooltjänster. Men vad ska krävas för att en tjänst ska räknas som bilpool? Var kommer biluthyrning in i bilden? Är det samma sak som bilpool? Läs mer här

Ner på jorden igen? Om möjligheten att ställa om till klimatneutrala transporter i norra Sverige.

Arrangör: Botniska Korridoren
Kl. 13:30 – 14:30, Region Västerbotten, Novgorodgränd 1

Nyindustrialiseringen som sker just nu, besöksnäringen som växer snabbt och Sveriges mål om ett hållbart OS 2026. Detta kräver fler resor och transporter, samtidigt som utsläppen ska nå noll. Hur många resenärer kan vi ta ner på jorden och till vår järnväg innan 2030 och vad betyder det för flyget? Läs mer här

Politiken, klimatet och framtiden – vem ska rädda världen?

Arrangör: Miljö & Utveckling
Kl. 14:30 – 15:30, Teatersalongen, Teaterskeppet, fartyg

Klimatförändringarna berör alla och dess omfattning är så stor att det kan kännas övermäktigt och ångestframkallande. Vilken roll spelar politiken för att bekämpa klimatförändringarna? Vem sitter i förarsätet? Och hur ska vi kunna tackla klimatförändringarna på ett sätt som ger resultat? Läs mer här

Vem ansvarar för framtidens arbetsmarknadspolitik?

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Kl. 15:30 – 16:15, Öresundshuset, Hästgatan 1

Kommunerna tar redan ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken, särskilt för dem som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden, trots att den är ett statligt ansvar. Vad händer om kommunerna kliver in i tomrummet som uppstår om staten drar sig tillbaka i arbetsmarknadspolitiken? Läs mer här


Tisdag 2 juli

Klimatsmart infrastruktur med Öresundsmetron – den hållbara lösningen för nya spår till Europa

Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Kl. 10:00 – 10:45, Hästgatan 1

För att säkra tillväxten och klimatmålen i Sverige behöver den nationella godsstrategin undersöka tunnelns inverkan på godstrafikflöden och svensk export. Fehmarn-Bält-tunneln öppnar redan 2028 och då öppnas även helt nya möjligheter för hållbara transporter mellan Skandinavien och centrala Europa. Hur kan man med hjälp av Fehmarn-Bält-tunneln frigöra ytterligare kapacitet för att öka järnvägsburen transport mellan Sverige och Europa? Läs mer här

Arrangör: Dagens industri, Nordic Entertainment Group
Kl. 13:00 – 14:00, Strandvägen 4.4

Aldrig tidigare har utbudet av medietjänster varit större. Men finns det en risk med att globala aktörer blir så dominanta att de på sikt begränsar det lokala medieutbudet? Vad bör lagstiftarna tänka på då mediemarknaden globaliseras och hur säkerställer vi framtida lokala medieinvesteringar? Läs mer här

Artificiell Intelligens – från etik-teater till handling

Arrangör: Microsoft AB
Kl. 13:15 – 14:00, Södra kyrkogatan 3

Ett seminarium om AI och etik. Hur säkerställer vi att det inte bara är prat och etik-teater vi sysslar med? Hur gör vi frågan om ett långsiktigt tänk konkret och går från riktlinjer till implementering? Evenemanget syftar till att konkretisera arbetet med AI och etik. Vad har vi lärt oss av det gångna årets diskussioner i frågan? Hur når etikfrågorna de som utvecklar produkter och verktyg? Hur ser man till att styrgrupper har något att säga till om och att det finns kontroll, ansvar och fungerande verksamhetsstyrning? Och inte minst, hur går policyarbetet inom EU och i Sverige? Läs mer här.

Klimatet – bara en grej för medelklassen?

Arrangör: ABF
Kl. 13:30 – 14:00, Cramérgatan, H301

Klimathotet står över oss men frågan splittrar. Vilka drabbas värst när klimatförändringarna eskalerar? Hur blir frågorna större än konsumentmakt och flygskam? Och går det att ena stad och landsbygd? Läs mer här


Onsdag 3 juli

Tuff klimatpolitik – fungerar det för alla?

Arrangör: Vattenfall
Kl. 09:30 – 10:30, Energihuset, Mellangatan 9

Höjd skatt för den som smutsar ned är lätt att säga. Hur får vi rättvisa mellan stad och land – och mellan generationer? Finns det risk för energifattigdom i Sverige? Vad säger vi till dem som menar att det krävs mindre demokrati för att styra samhället tufft i rätt riktning för klimatet? Läs mer här

Tar EU klimatkampen?

Arrangör: EU-kommissionen i Sverige
Kl. 10:00 – 10:45, Europahuset, Strandvägen, H522

Klimatet är vår stora ödesfråga. Bränder, torka och översvämningar drabbar även Sverige i allt större utsträckning. Räcker EU:s och Sveriges åtaganden och strategier? Hur ska Sverige och EU ge ett trovärdigt svar till Greta-generationens krav på handling nu? Läs mer här

Goda grannar kräver goda tågförbindelser – dubbelspår mellan Göteborg-Oslo är möjligt nu

Arrangör: Västra Götalandsregionen
Kl. 10:30 – 11:15, Strandvägen, H551

Norge är en av Sveriges viktigaste handelspartners, där en stor del av export och import går på gummihjul över Svinesund idag. Varje år passerar nästan 7 miljoner personbilar och nästan 1 miljon lastbilar, vilket är dubbelt så många lastbilar som på Öresundsbron. År 2021 planeras avgiften på Svinesundsbron att tas bort men genom en nationsöverskridande avsiktsförklaring med ett utvidgat syfte skulle en alternativ finansieringslösning bidra till en välbehövlig satsning som stärker järnvägsförbindelsen mellan Göteborg-Oslo. En snabb lösning behövs när porten mot Europa, Fehmarnbelt-förbindelsen, öppnar år 2028 då både gods- och persontrafikflöden förväntas öka. Vi har lösningen, men vi behöver den svenska och norska regeringen med oss! Läs mer här

Sverige har rätt till ett hållbart flyg – och goda förutsättningar att nå dit

Arrangör: Transportföretagen
Kl. 11:00 – 12:00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Flyget binder samman hela Sverige. Många samhällen, företag och personer är beroende av ett fungerande inrikesflyg. Men flyget måste, liksom andra sektorer, ställa om för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Omställningen måste ske med omtanke om både tillgänglighet och miljö. Hur gör vi det? Läs mer här

Snart kommer Tyskland ännu närmare Sverige – hur påverkas transporterna?

Arrangör: Region Skåne – en del av Öresundshuset
Kl. 12:15 – 13:15, Öresundshuset, Hästgatan 1

Om bara nio år kommer Sveriges största handelspartner Tyskland en timme närmare Sverige. Samtidigt är Skånes järnvägar och motorvägar redan nu hårt belastade av både pendlare och godstransporter. Vad krävs för att klara framtidens transportbehov, både för Skåne och för Sverige i stort? Läs mer här

E-handelns roll i transportrevolutionen

Arrangör: Postnord
Kl. 15:00 – 15:45, Gotlands Museum, Strandgatan 14

E-handeln är här för att stanna. Konsumenten kan enkelt handla det som behövs, oavsett var i landet hon befinner sig. Med e-handelns snabba tillväxt kommer ökade förväntningar på smidiga och snabba leveranser. Detta i sin tur riskerar att medföra ett onödigt stort klimatavtryck från vår konsumtion. Sveriges klimatmål för transporter är en fossiloberoende fordonsflotta och 70 procent minskade utsläpp till 2030 jämfört med 2010. Det kräver en transportrevolution, och här har e-handeln en viktig roll. Hur gör vi för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, redan idag? Läs mer här

Vem har ansvaret för en hållbar värld?

Arrangör: Resumé, Carlsberg, The Good Show
Kl. 16:00 – 17:00, Mellangatan 22, trädgården

I en värld där haven och skogarna dör men där vi får det bättre ekonomiskt är det svårt att veta vem som har ansvaret för en hållbar utveckling, är det konsumenten, företagen eller politikerna? FN:s hållbarhetsmål ska verka för en hållbar utveckling, så vilka är dessa mål och hur påverkar det oss? Läs mer här


Torsdag 4 juli

Artificiell intelligens, algoritmer och automatisering – bortom hypen och dystopin

Arrangör: Södertörns högskola
Kl. 10:00 – 10:55, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Hur har artificiell intelligens förändrat vår vardag? Vad betyder det att vi delegerar kulturella praktiker som kategorisering och bedömning till algoritmer? Hur kan vi förstå AI bortom hypen och dystopiska skräckscenarier? Läs mer här


Fredag 5 juli

Det nya politiska landskapet: januariavtalet, konservativa och osäkerheten

Arrangörer: Statsvetenskapliga förbundet, Swepsa, Tankesmedjan Tiden, Timbro
Kl. 16:30 – 18:00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Sveriges politiska landskap är förändrat. Alliansen och det rödgröna samarbetet är upplösta. S-MP-regeringen fortsätter men på ny grund. Osäkerheten är dock stor om hur förslagen i januariuppgörelsen kan genomföras. Hur fungerar relationerna mellan S/MP/C/L? mellan M/KD? mellan M/KD/SD? Läs mer här