Bostadsmarknaden för med sig stora risker för den enskilde och har ofta varit en utlösande faktor för ekonomiska kriser. Hur kan marknaden utformas för att fördela riskerna för ökad trygghet för både enskilda och samhällsekonomin?

Det här är ett webbinarium och sänds live på Fores Youtube den 29 maj.

Datum: Fredag 29 maj 2020
Tid: Kl. 12.00–13.00
Plats: Fores Youtube

Nu lanserar Fores rapporten Bostadsmarknadens risker av Peter Englund, professor emeritus i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och nationalekonomi vid Uppsala universitet. Rapporten tar upp många delfrågor: Hur väl fungerar spelreglerna på ägar- och hyresmarknaden? Kan man tänka sig nya mellanformer mellan ägande- och hyresrätt? Hur kan staten påverka riskfördelningen? Vilken roll spelar beskattningen av bostäder, penningpolitiken och makrotillsynen? På vägen får läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav.

Medverkande

Peter Englund, professor emeritus i bank- och försäkringsekonomi, Handelshögskolan, Stockholm och nationalekonomi, Uppsala universitet
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige
Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB
Fler namn kan tillkomma.

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores.

Anmälan

Anmäl dig här.

Genom att registrera dig får du påminnelser och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar.

Livestream

Det här är ett webbinarium som kommer sändas live och finnas tillgängligt i efterhand på Fores Youtube.

Publikation

Den här rapporten adresserar frågor om bostadsmarknadens risker och ger läsaren en bred bild av dagens bostadsmarknader och reformförslag om allt från fastighetsskatt till amorteringskrav. Läs mer om rapporten här.

Fores hantering av Covid-19

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset i Sverige som mycket hög. Fores följer utvecklingen och folkhälsomyndighetens rekommendationer, och för diskussioner med de medverkande. Läs mer om hur Fores hanterar covid-19 här.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Julius Rosenlund.