Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med antologin Va? Är vår demokrati hotad? Boken kommer belysa olika hot mot den liberala demokratin, vad som står på spel och vad man kan lära sig av såväl historien som pågående trender. Bland författarna återfinns profiler som Birgitta Ohlsson, Johan Norberg, Hanna Wagenius och Daniel Poohl.

Boken kommer ut hösten 2021.

För frågor om antologin, kontakta Tove Hovemyr.