Sverige har starka offentliga finanser och ett finanspolitiskt ramverk som ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Men den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning sätter press på de offentliga finanserna under kommande årtionden och det kommer att krävas finanspolitiska prioriteringar.

Datum: Måndag 29 april 2019
Tid: Kl. 8.30-9.30 (Vi serverar frukost från kl. 8.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna. Som en lösning på detta diskuteras användningen av ny teknik i kommunal verksamhet. I Trelleborg har till exempel algoritmen Ernst fått i uppgift att betala ut regelbaserade socialbidrag, medan socialsekreterarna kan ägna mer tid åt att hjälpa de bidragsberoende att hitta nytt jobb. Hur känsliga är de offentliga finanserna för det demografiska trycket och är ny teknik ett svar på rekryteringsbehoven och bibehållen välfärd i kommunerna?

För att diskutera dessa, men även andra frågor, har vi bjudit in Johan Almenberg, chef för offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet, och Annika Wallenskog, SKL:s chefsekonom.

Moderator är Susanne Ackum, fil. dr. i nationalekonomi fd statssekreterare på Finansdepartementet under Anders Borg, riksrevisor och generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Anmälan

Anmäl dig här!

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Paulina Vaughn.

Fler makroekonomiska samtal

Den ekonomiska politiken är central för många av de utmaningar Sverige står inför. För att höja nivån på den ekonomiskpolitiska debatten vill Fores skapa en ny arena där experter och publik tillsammans kan fördjupa sig i makroekonomiska frågor, som svensk lönebildning och skuldsättning, den nya E-kronan och AI. Alla är välkomna, men vi vänder oss framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Läs mer om Fores Makroekonomiska samtal här