Med jämna mellanrum genomgår samhället radikala förändringar och betydelsen av att kunna ställa om blir avgörande. Coronaviruset har förutom att påskynda omställningen till digitala tjänster även skapat en oviss framtid. Vad innebär det för Sveriges framtida arbetsmarknad? Välkommen till lanseringen av Arbetsmarknad i förändring, en antologi som kartlägger rådande strukturer och analyserar framtida förändringar.

Datum: Tisdag 28 april 2020
Tid: Kl. 11.30–13.00
Plats: Fores Youtube

Strukturomvandlingen denna gång går väldigt snabbt och är genomgripande för hela samhället. Centralt för omställningen är vår vilja och förmåga att anamma ny teknik, nya affärsmodeller och arbetssätt. Är arbetsmarknaden rustad för de utmaningar som det teknologiska skiftet innebär?

Fores lanserar nu Arbetsmarknad i förändring, en antologi där forskare inom olika fält kartlägger rådande strukturer och analyserar framtida förändringar. Vad saknas för att yrkesutbildningarna ska anpassas till framtida behov? Vi diskuterar hur lagen om anställningsskydd måste förändras från ett juridiskt perspektiv och hur en modell för kompetensutveckling inspirerad av flexicurity kan förverkligas.

Antologin är skriven av Martin Henning, professor i ekonomisk geografi vid Göteborgs universitet, Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi knuten till Fores, Håkan Regnér, docent i nationalekonomi verksam vid SACO, och Carin Ulander-Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet. Kommenterar gör Kristina Lovén Seldén, doktor i sociologi verksam vid TCO och Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner.

Medverkande

Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi, Fores
Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet
Håkan Regnér, docent i nationalekonomi, SACO
Kristina Lovén Seldén, doktor i sociologi, TCO
Carin Ulander-Wänman, docent i arbetsrätt, Umeå universitet
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

Välkommen till lanseringen!

Livestream

Webbinariet kommer sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube-kanal. Du kommer kunna följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!

Publikation

Läs mer om publikationen här.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Julius Rosenlund.