Är arbetskraftsinvandring lösningen på Sveriges åldrande befolkning och brist på arbetskraft? Hur kan såväl myndigheter som näringslivet underlätta för människor att komma till Sverige för att arbeta? Välkommen till Fores och Ratios lansering av Patrick Joyces rapport om arbetskraftsinvandring.

Datum: Onsdag 12 juni 2019
Tid: Kl. 09.00–10.00 (Vi serverar frukostmacka från kl 8.30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Sverige står inför flera utmaningar till följd av en åldrande befolkning, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Fores och Ratio bjuder in till ett lösningsorienterat seminarium där forskare och experter från både myndigheter och näringsliv kommer att diskutera hur arbetskraftsinvandring till Sverige kan underlättas.

Till grund för diskussionen ligger Patrick Joyces nya rapport som lanseras under seminariet. Välkommen till ett matigt frukostseminarium!

Studien är ett samarbete mellan tankesmedjan Fores och Ratio – näringslivets forskningsinstitut.

Medverkande

Patrick Joyce, rapportförfattare och fil. lic. i nationalekonomi, chefekonom, Almega, tidigare forskare om arbetsmarknad och integration på Ratio.
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, forskare på Institutet för näringslivsforskning (IFN) och lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.
Petra Herzfeld Olsson, docent och universitetslektor i arbetsrätt, Stockholms universitet.
Erik Holmgren, enhetschef arbetstillståndsenheten region Stockholm, Migrationsverket.
Anders Ljungberg, enhetschef arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen.
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv.
Charlotta Stern, ansvarig arbetsmarknadsprogrammet, Ratio.

Moderatorer: Tove Hovemyr, sakkunnig migration och integration, Fores

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Tove Hovemyr.