Arbetsmarknaden tillhör Sveriges största ekonomiska utmaningar. Samtidigt som sysselsättningen är mycket hög, är även arbetslösheten hög. Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknadens sammansättning och skapar ökade skillnader. Fores lyfter fram forskning för att bidra till beslutsfattandet bland annat om arbetsförmedling, vuxenutbildning, omställning och annan arbetsmarknadspolitik.

Här nedan kan du läsa mer om våra projekt inom området arbetsmarknad.

Arbetsmarknad i förändring

April 2020

Sverige, liksom många andra länder, genomgår stora förändringar drivna av digitalisering och automatisering. Det medför att helt nya affärsmodeller och konkurrenter etableras. Är dagens svenska system och resurser rätt allokerade för att möta behoven av omställning på arbetsmarknaden framöver? I den här antologin (2020), redigerad av Susanne Ackum, sammanlänkas olika samhällsvetenskapliga discipliner från olika håll i landet för att belysa de utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför i kölvattnet av ny teknik och institutionella omvandlingstryck.

Läs mer om rapporten här!
Se lanseringen här!

Strukturomvandling på arbetsmarknaden

April 2020

Världen ställs med jämna mellanrum inför stora utmaningar och det samhälle som vi är vana att verka i förändras radikalt. Avgörande blir en god förmåga att ställa om. Vilka bestående effekter kan vi se efter coronakrisen, och vilka trender formar morgondagens arbetsmarknad? Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, IFAU presentera sin rapport följt av kommentarer från Anders Björklund, professor emeritus, Institutet för social forskning, Stockholm Universitet och Susanne Spector, senioranalytiker, Nordea kommenterar. Samtalet modereras av Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi, Fores.

Se seminariet här!

Arbetsmarknadens roll och tre utmaningar

December 2019

Den här rapporten (2019), skriven av Susanne Ackum, ser över dagens arbetsmarknadspolitik utifrån hur väl den antas stabilisera, allokera och fördela resurser i ekonomin. I två delar granskar rapporten bl.a. hur väl arbetsmarknadspolitiken lyckas bekämpa arbetslöshet, och ger förslag på lösningar utifrån tre utmaningar som arbetsmarknaden står inför.

Läs mer om rapporten här!
Se lanseringen här!

Framtidens arbetsförmedling

Juni 2018

Ett populärvetenskapligt projekt under ledning av Lars Calmfors som till stora delar överlappar de frågor som Arbetsmarknadsutredningen arbetade med omkring 2018. Inom projektet undersöks om arbetsförmedlingens funktioner borde läggas ut på entreprenad, hur etableringssystemet bör fungera, hur arbetsmarknadsutbildning bör se ut med mera.

Läs mer om projektet här!
Läs med om antologin här!

Automatisering, arbetsmarknad och fördelning

Den tekniska utvecklingen innebär att många rutinartade tjänstejobb försvinner, samtidigt som vissa IT-tjänster snabbt kan bli internationella storsäljare. Hur påverkar det framtidens arbetsmarknad, inkomstklyftor och social rörlighet? I det här projektet har Fores publicerat en rad studier, seminarier och debattinlägg, där vi lyfter fram forskning, fakta och framtidsvisioner. Vi har tittat på allt från självkörande bilar till Bitcoins, från europeisk arbetsmarknadsstatistik till artificiell intelligens.

Läs mer om projektet här!
Läs mer om boken Machines Jobs and Equality här!

Kontakt

Har du frågor om projektet, vill samarbeta med oss eller på annat sätt bidra till projektet, kontakta

Andreas Bergström
Vice vd
Mail: andreas.bergstrom@fores.se
Telefon: 0730-88 52 65