En viktig punkt under årets klimatförhandlingar är att etablera ett ramverk för hur länder kan samarbeta för att minska sina utsläpp. Enligt Parisavtalet måste alla parter redovisa och arbeta efter så kallade NDC:s – nationellt beslutade bidrag – vilka reglerar ländernas respektive utsläppsmål. 

Datum: 26 november 2019
Tid: Kl. 12.00-12.45 (lättare lunch serveras från 11.30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Parisavtalets artikel 6 ger länder rätt att samarbeta internationellt för att uppnå sina NDC:er, främst med hjälp av utsläppsrättshandel och gröna utlandsinvesteringar. Artikel 6 är tekniskt komplicerad och bland länderna råder skilda meningar om vilka regler som ska gälla. Välkommen till ett upplysande samtal där experter på området förklarar detaljerna kring en av Parisavtalets hörnstenar. 

Inför lanseringen den 27 november av Fores publikation COP25 – din guide till klimatförhandlingarna, tjuvstartar vi med ett samtal om den komplicerade och snåriga frågan artikel 6 – en av de viktigaste och mest centrala frågorna under COP25. Seminariet riktar sig till dig som vill förstå vad artikel 6 är, vilka knäckfrågor som måste lösas och dess relevans för Sverige och EU.

Medverkande

Johan Nylander, expert inom klimatfinansiering
Kenneth Möllersten, tekn. dr, IVL Svenska Miljöinstitutet, expert på negativa utsläpp
Annika Christell, klimatförhandlare och jurist, Naturvårdsverket

Moderator är Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores

Livestream

Seminariet går att se live och i efterhand här.

Kontakt

Har du några frågor om samtalet, kontakta Ruben Henriksson.

Mer COP25

27 nov: Allt du behöver veta om COP – Fores guide till klimatförhandlingarna

Lansering
FN:s klimatkonventions årliga toppmöte, COP25, äger rum den 2-13 december i Madrid och är det klimatpolitiska årets viktigaste evenemang. Välkommen till lanseringen av Fores årliga guide COP 25 – din guide till klimatförhandlingarna, under vilken vi tillsammans med Regeringskansliet, Världsnaturfonden WWF och Stockholm Environment Institute tar oss ann årets knäckfrågor. Läs mer här!

Klimatförhandling.se

Guide och rapportering
Din guide till klimatförhandlingarna! Klimatforhandling.se vänder sig till dig som snabbt vill få en övergripande bild av FN:s klimatförhandlingar. Här hittar du Fores årliga guide samt vår blogg där vi löpande rapporterar, kommenterar och analyserar årets COP-möte. Läs mer här!