Åsa-Britt Karlsson om IPPC:s senaste rapport

Under måndagen den 28 februari släppte IPCC sin andra delrapport om effekterna av klimatförändringen, klimatanpassning och sårbarhet. Åsa-Britt Karlsson, senior klimatpolitisk expert på Fores, kommenterar.

Vad tänker du om resultaten i IPCC:s senaste rapport? 

Det var inga större överraskningar. Vi visste redan innan att läget är otroligt allvarligt. Rapporten var snarare ett kvitto på vad forskare har varnat för under en längre tid. I Europa har vi sedan länge upplevt klimatförändringarnas konsekvenser. Redan idag kostar extremväder 130 miljarder kronor per år bara i EU.   

Så inget nytt alltså? 

Den biologiska mångfalden tar såklart enorm skada av de stora temperatursvängningarna. Men för min del var det i alla fall nytt att över hälften av alla djurarter ständigt förflyttar sig närmare polerna och till högre altituder för att undkomma extremvärme.   

Vad görs redan idag?  

För ett år sedan klubbade EU-kommissionen igenom sin EU Adaptation Strategy. Inte bara lägger den grunden för klimatanpassning i Europa, utan den ökar också ekonomiskt bistånd till världens mest klimatutsatta länder. EU är utan tvekan Sveriges främsta plattform att åstadkomma förändring i den skala som krävs på klimat- och miljöområdet. För Sveriges del blir regeringens nya klimatanpassningsstrategi avgörande för stärkandet av våra nationella åtaganden.  

Vad behöver göras? 

Klimatanpassning berör alla delar av samhället och behöver inkorporeras i politiskt beslutsfattande på ett systematiskt sätt. Detta kräver samarbete på både global och lokal nivå, mellan privat och offentlig sektor. Därutöver krävs en tydligare ansvarsfördelning för vem som har ansvaret för klimatanpassning inom olika sektorer. Ett annat exempel där det finns tydlig förbättringspotential är klimatriskbedömningar. Sen är det viktigt att komma ihåg att ju snabbare vi minskar utsläppen, desto mindre behöver vi anpassa våra samhällen för extremväder.  

 

Läs rapporten

IPCC, ”Climate Change 2022: Impacts, Adaption and Vulnerability”, 28 februari 2022