Regeringen har uttalat att återvändande är en viktig fråga för ett hållbart migrationssystem. Återvändande ska ske på ett rättssäkert och värdigt sätt med full respekt för grundläggande rättigheter. Hur fungerar verkställighet av ett beslut om att en person ska lämna Sverige idag, och hur bör det se ut i framtiden? Välkommen till det sjunde seminariet i Fores samtalsserie ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”.

Datum: 15 april 2020
Tid: Kl. 13.00–13.45
Plats: Fores Youtube

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Det sjunde seminariet i samtalsserien går under temat: Återvändande.

Hur ska ett återvändande organiseras för att fungera effektivt och humant? Vilka är utmaningarna, vilka lösningar kan vi se framåt och vad behöver den parlamentariska kommittén tänka på vid utformning av den nya migrationspolitiken och regelverket? Under samtalet låter vi experter diskutera dessa frågor.

Medverkande

Patrik Engström, chef för gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten

Henrik Malm Lindberg, utredningssekreterare och projektledare för “De som inte får stanna – att implementera återvändandepolitik”, Delegationen för migrationsstudier (DELMI)

Kristina Rännar, processledare återvändande, Migrationsverket

Tommi Teljosou, revisionsdirektör för Riksrevisionen och projektledare för myndighetens granskningen av återvändande ‘’Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7)

Modererar gör Therese Lindström, chef, Migration och integrationsprogrammet, Fores.

Se webbinariet i efterhand på Fores Youtube-kanal.

Sammanfattning

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Therese Lindström.


Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!