Transportinfrastruktur gör stor nytta för ekonomin. Men investeringarna är ofta dyra och riskfyllda. Med ändliga resurser behöver staten prioritera mellan olika projekt. Vad är det i slutändan som avgör vilken infrastruktur som byggs?

Datum: Torsdag 27 juni 2019
Tid: Kl. 8.30-9.30 (Kaffe och enklare frukost serveras från kl. 8.00) 
Plats: Altitude MeetingsStudio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Forskningen visar att beslutsfattare tar begränsad hänsyn till vilka investeringar som är mest lönsamma. Dessutom är det vanligt med glädjekalkyler, där nyttan överskattas och kostnader underskattas.

I den nya publikationen Att bygga rätt infrastruktur – vilken transportinfrastruktur lönar sig och hur bör den finansieras? diskuterar författarna brister i den nuvarande beslutsprocessen bakom infrastrukturinvesteringar. Alternativa finansieringsmodeller och förändringar i den så kallade diskonteringsräntan föreslås.

Med rapporten som utgångspunkt bjuder Fores Syd in representanter från Region Skåne, näringslivsorganisationer och företag till Malmö för att diskutera hur södra Sverige ska ta sig an risker med och behovet av nya transportinfrastruktursatsningar.

Medverkande:

Per Tryding, vice vd och Policychef, Sydsvenska Industri och Handelskammaren
Louise Eklund, (L) Region Skåne
Sara Davidsson, assisterande programchef, Ekonomiska reformer och entreprenörskap, Fores

Moderator: Yasemin Arhan Modéer, grundare, Altitude Metteings

Anmälan

Anmäl dig här

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Sara Davidsson.