Transportinfrastruktur gör stor nytta för ekonomin. Men investeringarna är ofta dyra och riskfyllda. Med ändliga resurser behöver staten prioritera mellan olika projekt. Vad är det i slutändan som avgör vilken infrastruktur som byggs?

Datum: Tisdag 18 juni 2019
Tid: Kl. 8.30-9.30 (frukostsmörgås serveras från kl.8.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Forskningen visar att beslutsfattare tar begränsad hänsyn till vilka investeringar som är mest lönsamma. Dessutom är det vanligt med glädjekalkyler, där nyttan överskattas och kostnader underskattas.

I den nya publikationen Att bygga rätt infrastruktur – vilken transportinfrastruktur lönar sig och hur bör den finansieras? diskuterar författarna brister i den nuvarande beslutsprocessen bakom infrastrukturinvesteringar. Alternativa finansieringsmodeller och förändringar i den så kallade diskonteringsräntan föreslås.

Medverkande:

Åsa Hansson, författare av publikationen, docent och lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna
Nils Paul, Näringspolitisk expert för flyg, Transportföretagen
Björn Westerberg, vd, Tågoperatörerna

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores och chef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Publikation

Läs mer om publikationen här.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Sara Davidsson.