Den tekniska utvecklingen innebär att många rutinartade tjänstejobb försvinner, samtidigt som vissa IT-tjänster snabbt kan bli internationella storsäljare. Hur påverkar det framtidens arbetsmarknad, inkomstklyftor och social rörlighet?

I projektet Automatisering, arbetsmarknad och fördelning har Fores publicerat en rad studier, seminarier och debattinlägg, där vi lyfter fram forskning, fakta och framtidsvisioner. Vi har tittat på allt från självkörande bilar till Bitcoins, från europeisk arbetsmarknadsstatistik till artificiell intelligens. Senaste publikation är antologin Machines, jobs and equality, vi har även publicerat en rad rapporter på svenska och har hållit ett antal seminarier som går att se här.

Projektet har drivits delvis med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, delvis i samarbete med vår europeiska paraplyorganisation European Liberal Forum. För mer information om projektet, eller någon av delstudierna, kontakta programchef Andreas Bergström.

Rapporter

Artiklar och krönikor

Filmade seminarier