I de tillfälliga lagstiftningar som tillkommit på migrationsområdet har inget diskuterats så mycket som barn och unga. Den rådande strikta lagstiftningen, med få undantag, har direkt påverkat gruppen och lett till svåra politiska överväganden. Stor enighet råder om vikten av barnets bästa, men hur ska detta vägas mot andra prioriteringar? Välkommen till det femte seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 19 februari 2020
Tid: Kl. 13.00–13.45
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Det femte seminariet i samtalsserien behandlar barn och unga i migrationsprocessen.

Hur ska migrationspolitiken utformas för att ta hänsyn till barn och unga, såväl som grupp som utifrån individuella överväganden? Kommer migrationslagstiftningen påverkas när Barnkonventionen blir svensk lag och i så fall hur? Under samtalet får vi möjlighet att tillsammans med företrädare och experter på området diskutera hur ett långsiktigt och hållbart regelverk kan skapas, där överväganden måste ske mellan reglerad invandring och barnets bästa.

Medverkande

Louise Dane, doktor och universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet
Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF
Elisabeth Dahlin, barnombudsman

Modererar gör Therese Lindström, programchef Migration och integration, Fores.

Sammanfattning

Livestream

Seminariet sändes live och går att se i efterhand på Fores YouTube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Therese Lindström.


Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!