Det finns en brokig blandning av skatter och avgifter för olika trafikslag, och de motsvarar i mycket varierande utsträckning de kostnader som uppstår för stat och samhälle.

Datum: Fredagen den 24 maj 2019
Tid: Kl 12-13 (lunchmacka serveras från 11.30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Vilka skatter och avgifter är lämpliga att ta ut, och vilka principer bör ligga bakom? Är vissa trafikslag orimligt gynnade eller missgynnade idag? Hur ska staten hantera att tiotals miljarder i skatteintäkter faller bort när alltmer av trafiken går över till el?

I den nya policy briefen ”Brukaravgifter och subventioner för olika trafikslag” går professor Maria Börjesson igenom aktuella avgifter och skatter och forskningen på området. Välkommen till lansering där vi lyfter fram både de akademiska och politiska perspektiven!

Medverkande:

Maria Börjesson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut
Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet
Jonas Eliasson, professor i transportsystem vid Linköpings universitet
Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores och chef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Varmt välkommen!

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Publikation

Läs mer och beställ publikationen här

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Sara Davidsson.