Fores biståndsprojekt

Under 2024 drar Fores igång en helt ny, flerårig satsning på frågor om bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Detta i partnerskap med Bill & Melinda Gates Foundation. Med utgångspunkt i forskning och evidensbaserad policy vill Fores bidra till en saklig och konstruktiv debatt om biståndspolitiken.

Fores har länge arbetat med reformer för att stärka den liberala demokratin, klimatarbetet, säkerheten, jämställdheten och HBTQI+-personers fri- och rättigheter. Nu tar vi sats för en ny dimension av vårt arbete med globala framtidsfrågor. I partnerskap med Bill & Melinda Gates Foundation lanserar Fores en flerårig satsning på internationellt utvecklingssamarbete.

Världen står inför en rad parallella och sammankopplade kriser. Årtionden av utvecklingsframsteg har utraderats i många sårbara länder i kölvattnet av coronapandemin, samtidigt som demokratin är på en global tillbakagång, klimatförändringarna får allt påtagligare effekter och ett fullskaligt krig pågår i vår närhet. Gapet mellan tillgängliga resurser och behoven i världens mest utsatta länder växer stadigt. Detta gör det angeläget för Sverige att upprätthålla ett generöst bistånd och behålla sitt globala ledarskap i det internationella utvecklingssamarbetet.

Med utgångspunkt i forskning och evidensbaserad policy vill Fores bidra till en saklig och konstruktiv debatt om biståndspolitiken. Under de kommande tre åren kommer vi att presentera reformförslag och utgöra en plattform där politiken, akademin, civilsamhället, näringslivet och andra relevanta aktörer samlas för att diskutera hur det internationella utvecklingssamarbetet kan bidra till en friare, rättvisare och mer hållbar värld.


Seminarier

16 april
Ett bistånd att räkna med


I media

”Bill Gates går in i Fores”, Dagens opinion 17 april 2024


Mer information

Vill du veta mer? Eller har du tips på frågor och perspektiv som borde tas upp inom ramen för Fores biståndsprojekt? Kontakta oss på info@fores.se.