Bokrean 2019 är här och Fores erbjuder 11 titlar som gör dig och dina vänner klokare, förklarar hur du kan rädda klimatet, vad AI kommer betyda för dig och hur vi kan förbättra Sveriges integrationsarbete. Köp en bok för 50 kronor, eller tre böcker för 120 kr!

Beställ böckerna via REA-länken för att få tillgång till erbjudandet som gäller fram till 31 mars 2019. All bokförsäljning betraktar vi som gåvor. Du är varmt välkommen att bidra med mer till vår verksamhet! Alla priser är inkl. frakt.

Migrationsinfo för alla

Hur många flyktingar tog Sverige emot 2017? Representerar Finland eller Syrien flest utrikesfödda i Sverige? Vill du vässa dina argument i migrationsdebatten kring middagsbordet, få uppslag till ditt uppsatsarbete eller är du läraren som letar efter ett arbetsunderlag till nästa lektion? Migrationsinfo för alla är boken för alla som vill veta mer och bidra till en sakligare migrationsdebatt!

Köp boken för REA pris
Läs mer om Migrationsinfo för alla

Förslag: Bostadspolitisk uppgörelse

Personer med låga inkomster har fått allt svårare att hitta en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. Sveriges regering 2019 utlovar en rad reformer för att minska problemen, men förslagen behöver konkretiseras, flera viktiga områden saknas och en bred politisk uppgörelse vore bra för långsiktigheten i politiken. Den här rapporten försöker bidra till allt det.

Köp boken för REA pris
Läs mer om Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse

Sustainable Mobility the Chinese Way

Den första boken som systematiskt går igenom och utvärderar de främsta framgångarna och fallgroparna för Kinas satsningar på hållbar mobilitet. Kina toppar listorna över världens största utsläppare av växthusgaser. Samtidigt är deras satsningar på hållbar mobilitet världens mest omfattande. För klimatet?Nej, inte alls…

Köp boken för REA pris
Läs mer om Sustainable Mobility

Plattformssamhället

Digitala plattformar möjliggör mängder av nya, effektiva sätt att organisera samhället – men de bygger också på ett element av styrning, då mänskligt handlande måste anpassa sig efter datorkoden. Vilken sorts samhällseffekter får det när allt fler samhällssektorer och branscher domineras av plattformsbaserade aktörer? Hur ska reglering av den digitala ekonomin se ut?

Köp boken för REA pris
Läs mer om Plattformssamhället

Framtidens arbetsförmedling

Kan Arbetsförmedlingen möta vår tids utmaningar på arbetsmarknaden? Arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer utan gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning och äldre är några grupper som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. I den här boken diskuterar vi alternativen för framtidens arbetsförmedling.

Köp boken för REA pris
Läs mer om Framtidens arbetsförmedling

Klimatinfo för alla

Vad gör politikerna för klimatet i Sverige, EU och världen? Vad är skillnaden mellan 1,5°C och 2°C uppvärmning? Vad säger forskarna om klimatet om 50 år? Klimatinfo för alla är boken som passar perfekt i bakfickan, som uppslagsverk eller diskussionsunderlag. Du får en översikt, enkla förklaringar och kunskap om den globala uppvärmningens konsekvenser.

Köp boken för REA pris
Läs mer om Klimatinfo för alla

Canada Can, Can We?

Hur kan näringslivet och civilsamhället bidra till ett bättre flyktingmottagande? Privat sponsring av flyktingar används i bl.a. Kanada – kan Sverige lära av den kanadensiska modellen och hur skulle vi i så fall anpassa systemet till det svenska samhället?

Köp boken för REA pris
Läs mer om Canada Can, Can We?

Developing Platform Economies

Hur utvecklar plattformsföretag som Google och Facebook den ekonomiska marknaden i Europa? Vilka politiska nyckelfrågor är avgörande för framtidens plattformsekonomi? Hur påverkar plattformsföretagen europeisk innovation och arbetsmarknad? Developing Platform Economies är den ultimata introduktionen till hur plattformsföretagen förändrar den europeiska ekonomin.

Köp boken för REA pris
Mer om Developing Platform Economies

Emissions Trading – Fighting Climate Change with the Market

Boken förklarar utsläppshandel på global och EU-nivå för den intresserade utan krav på förkunskaper. Boken tittar närmare på den senaste revisionen av EU ETS och förklarar vilka förändringar som kommer vara nödvändiga framöver.

Köp boken för REA pris
Läs mer om Emissions Trading

Nationalekonomi för nyfikna

Ekonomi handlar om människor, hur vi agerar, konkurrerar och samarbetar. Vi strävar efter pengar och välstånd men också efter kunskap och insikt.Nationalekonomi för nyfikna är bästsäljaren fylld med nationalekonomins mysterier, fällor och genidrag. Om pengar, mat och rättvisa.

Köp boken för REA pris
Läs mer om Nationalekonomi för nyfikna