Vad är social housing? Hur skiljer det sig mellan Europas länder och vad kan bostadssystemet tillföra Sverige idag?

Datum: Tisdag 18 februari 2020
Tid: Kl. 12.00-13.00, lättare lunch serveras från 11.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Många länder har någon form av social bostadssektor, ofta kallad social housing i debatten. De senaste åren har den svenska debatten gått från närmast enhälligt fördömande till en försiktig nyfikenhet på de modeller som finns i till exempel Österrike och Finland.

Fores presenterar här den första rapporten som tar ett samlat grepp om vad en social bostadssektor innebär och vad en sådan skulle kunna betyda för Sverige. Skulle det kunna vara en del lösning på bostadsbristen för hemlösa, ungdomar, nyanlända och andra grupper som har svårt att komma in på dagens bostadsmarknad?

Den nya rapporten ”En social bostadssektor i Sverige?” är skriven av Anna Granath Hansson som forskar om bostadspolitik, bostadsbyggande och bostadsbestånd på KTH. Välkommen till lanseringen!

Medverkande

Anna Granath Hansson, rapportförfattare och doktor i fastighetsvetenskap, KTH
Micael Nilsson, fil. dr., expert bostadssociala frågor, Boverket
Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

Moderator: Andreas Bergström, tillförordnad vd, Fores

Livestream

Seminariet sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Publikation

Läs mer om rapporten ”En social bostadssektor i Sverige” här.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Julius Rosenlund.