Flygskam. Detta svenska ord har spridits över världen. Det är en symbol för en rörelse där människor väljer att inte flyga. Flygresor bidrar till ökade koldioxidutsläpp och är ett allt större klimathot. Samtidigt går tanken om att begränsa antalet flygresor stick i stäv med den liberala idén om fri rörlighet som länge varit en integrerad del i det europeiska samarbetet och bidragit till att integrera unionen.

Mot den bakgrunden presenterar vi en studie av Maria Wolrath Söderberg och Nina Wormbs som utforskar motivationen hos de som frivilligt stannar på marken, och berättar historierna om varför människor valt att sluta flyga.

Datum: Torsdag 5 december 2019
Tid: Kl. 08.30–09.30. Lättare frukost serveras från kl. 08.00
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Please note: the seminar will be held in English

Författarnas analys avslöjar att det som varit avgörande för beteendet inom den studerade gruppen varit just insikten om allvaret i klimatförändringarna samt vetskapen om deras egen klimatpåverkan. Det sociala sammanhanget är också nyckel till beteendeförändring. Sociala rörelser representerar möjligheter till politisk förändring. Det finns därför mycket att lära från de som slutat flyga.

Barn spelar en central roll – både av moraliska skäl, och eftersom deras utbildning och kunskap bidragit till vuxnas kunskap och ansvar i frågan. Nära knutet till vikten av att utbilda barn i frågan om klimatförändringar är också betydelsen av bra förebilder. Människorna i den här studien känner själva att deras handlingar spelar roll: de har en känsla för rättvisa, de är kunniga och strävar efter att vara förebilder för andra.

Medverkande

Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik, Södertörns Högskola. Marias forskning handlar om hur människor resonerar när det gäller komplexa problem och målkonflikter. Sedan en tid fokuserar hon på klimatfrågor.

Nina Wormbs, professor i teknikhistoria, KTH. Nina har forskat om informationssamhällets infrastrukturer samt de konflikter ny teknik kan skapa. För närvarande bedriver hon forskning bland annat om vårt sätt att förstå och betrakta miljön.

Hanna Nikkanen, prisad finsk journalist vars arbete om klimatfrågan spridit kunskap och inspiration i Finland genom hennes bok om klimatförändringen och Finlands väg i den förändringen. Hon har också medverkat i Yle, finskt medieföretag, bland annat på temat klimatångest.

Livestream

Seminariet går nu att se i efterhand på Fores Youtube.

Publikation

Vad påverkar människors beslut att sluta flyga, och hur kan detta bidra till policybeslut på nationell och internationell nivå? Läs mer om publikationen här!

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Ruben Henriksson.


Seminariet arrangeras i samarbete med European liberal Forum.